Groningse onderwijsinstellingen: 'Laat studenten ook in de spits met het OV reizen'

Reizigers in de trein
Reizigers in de trein © ANP
'Haal het OV van het slot voor studenten.' Die oproep doen de Groningse mbo- en hbo-instellingen samen met de Rijksuniversiteit Groningen aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).
Reden voor het gezamenlijke pleidooi zijn de zorgen over de invulling van het komende studiejaar.

Onvoldoende spreiding mogelijk

'Het gaat ons lukken om onze studenten een veilige leeromgeving te bieden', schrijft bestuurder Wim van de Pol van het Noorderpoort namens de vijf andere instellingen.
'Maar een slot op het reizen met het OV in de ochtend- en avondspits past daar niet bij. Daarmee kunnen wij onvoldoende spreiding van activiteiten over de dag en in onze gebouwen realiseren en worden stageplekken onbereikbaar.'

Nieuwe pieken

Vanwege de coronacrisis roept de overheid studenten nog altijd op de spits te mijden en het OV alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Van de Pol en zijn collega's zijn bezorgd over de gevolgen van die maatregel.
'Zo’n slot op het reizen in het OV gaat zorgen voor nieuwe pieken in het gebruik van OV door studenten. Het OV Bureau Groningen Drenthe heeft ons laten weten dat het opvangen van deze nieuwe pieken niet eenvoudig te realiseren is.'

Gronings rooster

De onderwijsinstellingen zeggen te werken aan een 'Gronings Rooster', waarmee capaciteitsproblemen voorkomen kunnen worden. 'in trein en bus, maar ook zonder extra files op en rond de ring.'
Aan staatssecretaris Van Veldhoven wordt de vraag gesteld of zij ruimte voor deze Groningse afspraken kan bieden.
De brief is ondertekend door bestuursvoorzitters van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het Alfa-college, Terra/Onderwijsgroep Noord, ROC Menso Alting en het Noorderpoort.