Aantal WW-uitkeringen door corona neemt verder toe, maar minder hard dan eerst

Het kantoor van UWV aan het Stationsplein in Groningen
Het kantoor van UWV aan het Stationsplein in Groningen © RTV Noord
Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is in mei opnieuw gestegen. Wel vlakt de toename af. In april nam het aantal uitkeringen nog met 12,5 procent toe, vorige maand was dit 1,2 procent, meldt uitkeringsinstantie UWV.
De stijging van het aantal uitkeringen begon half maart, na de uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown. Vooral in april raakten veel mensen werkloos.

Vooral jongeren de dupe

Eind mei telde het UWV in Groningen 10.446 WW-uitkeringen. Dat waren er 120 meer dan een maand ervoor. Eind maart registreerde het UWV nog 9.178 uitkeringen.
In mei nam vooral in de horeca, schoonmaak en handel het aantal WW-uitkeringen toe. Met name jongeren tot 27 jaar waren de dupe. Zij werken veel in de getroffen sectoren en werken ook vaker op tijdelijke basis. Onder uitzendkrachten was de toename wel minder groot dan in de maanden ervoor. In een aantal sectoren, zoals bouw, landbouw, overheid en delen van de industrie, deden minder mensen een beroep op een WW-uitkering.

20 procent meer dan in mei 2019

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen met 1.774 toegenomen, een stijging van 20 procent. Groningen houdt daarmee gelijke tred met het landelijke beeld, maar doet het slechter dan Drenthe (13,8% meer dan in mei 2019) en Friesland (toename van 18,7%).

Ruim duizend vacatures minder

Het aantal openstaande vacatures daalde de afgelopen maanden met bijna eenderde. Tot het uitbreken van de coronacrisis - half maart - stonden in de provincie Groningen ruim 4.200 vacatures open. Begin mei waren dat er nog 3.000.
Onder administratieve beroepen nam het aantal vacatures het sterkst af. Ook daalde het aantal vacatures in dienstverlenende en commerciële beroepen. Toch blijft er volgens het UWV vraag naar personeel, vooral in de techniek, ict en zorg.