Groninger Bodem Beweging sleept ministerie opnieuw voor de rechter

De Groninger Bodem Beweging
De Groninger Bodem Beweging © RTV Noord
Het geduld van de Groninger Bodem Beweging (GBB) is op. De belangenorganisatie voor Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning, stapt opnieuw naar de rechter om minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat te dwingen alsnog met opgevraagde stukken over de brug te komen.
De kwestie dateert uit 2018 en gaat over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wil de GGB de communicatie inzien tussen onder meer het ministerie van Economische Zaken, de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Bezwaar

In deze zaak schakelde de GBB vorig jaar ook al de rechter in, omdat de gevraagde documenten niet werden vrijgegeven. Dat gebeurde wel nadat de rechtbank Noord-Nederland de GBB in het gelijk had gesteld. Dat wil zeggen: het ministerie overhandigde de stukken gedateerd vanaf 1 juli 2018.
Maar de Bodembeweging had ook stukken uit de eerste helft van het jaar opgevraagd en het ministerie geeft daaraan nog steeds geen gehoor. Reden voor de Bodem Beweging om nogmaals bezwaar te maken. Een beslissing op dat bezwaar blijft tot nu toe uit.

Maat vol

Voor voorzitter Jelle van der Knoop van de GBB is de maat vol: 'De wettelijke beslistermijn is vier weken. In de praktijk beslaat de procedure evenwel vaak drie maanden. Maar onze procedure duurt dus al zeker zes keer zo lang. Ik ben benieuwd wat de rechter hierover te zeggen heeft. De vorige keer deed hij stevige uitspraken, onder andere dat Wiebes de urgentie niet lijkt te zien van dit gevoelige dossier. Hoe dan ook, ons wordt geen recht gedaan.'

Erg lang

Een woordvoerder van het ministerie van EZK laat weten: 'Het duurt inderdaad erg lang. We zijn druk bezig de documenten te verzamelen en te ordenen. Dat kost veel tijd. We willen ze zo snel mogelijk opsturen.'