Hoge wetenschappelijke onderscheidingen voor RUG-hoogleraren

Linda Steg en Pauline Kleingeld.
Linda Steg en Pauline Kleingeld. © Reyer Boxem
Twee hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in Nederland: de Spinozapremie en de Stevinpremie. De laureaten zijn hoogleraar Ethiek en haar Geschiedenis Pauline Kleingeld en hoogleraar Omgevingspsychologie Linda Steg.
Dit heeft voorzitter Stan Gielen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vrijdag bekendgemaakt. Steg en Kleingeld ontvangen allebei 2,5 miljoen euro. Dat bedrag is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

Fantastisch

Rector Magnificus van de RUG, prof. dr. Cisca Wijmenga, is ontzettend trots.'In het Gronings zouden we zeggen: het kon minder, maar voor deze keer zeg ik: dit is gewoon fantastisch! Een zeer terechte verdienste voor beide laureaten en wat een eer voor onze universiteit om deze talentvolle vrouwelijke hoogleraren in huis te hebben. Ik hoop dat ze onze studenten nog lang veel inspiratie mogen en kunnen bieden'.
Pauline Kleingeld
Pauline Kleingeld © Reyer Boxem

Kleingeld

Pauline Kleingeld (1962) wordt omschreven als een 'scherpzinnig en eminent wetenschapper. Haar baanbrekende interpretatie van Kants ethiek en politieke filosofie biedt nieuwe perspectieven op moreel universalisme, autonomie, de vrije wil en kosmopolitisme.'
'Ook legt Kleingeld de meetlat langs Kants racistische en seksistische vooroordelen. Haar originele aanpak en ideeën maken haar tot een internationaal toonaangevende Kant-expert, die tevens belangrijke bruggen slaat naar hedendaagse filosofische discussies en gedragswetenschappelijk onderzoek.'
Linda Steg
Linda Steg © Reyer Boxem

Steg

Linda Steg (1965) geldt binnen haar betrekkelijk jonge vakgebied als 'één van de meest innovatieve en invloedrijke pioniers. Haar onderzoek richt zich op de vraag welke factoren milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Een belangrijke uitkomst is dat mensen niet alleen handelen op basis van rationele feiten en argumenten of kosten-batenanalyses, maar dat ook morele en milieuoverwegingen een rol spelen.'
'Deze gedragsfactor heeft vooral dankzij Steg een hoge vlucht genomen in het internationale klimaatbeleid. Zo heeft ze met grensverleggend onderzoek naar milieugedrag van mensen, talrijke beleidsbepalende publicaties en deelname aan gezaghebbende internationale commissies, persoonlijk een grote bijdrage geleverd aan de snelle ontwikkeling van haar vakgebied.'

De Spinozapremie en de RUG

De eerste Groninger onderzoeker die er met een Spinozapremie vandoor ging, was George Sawatzky (hoogleraar Natuurwetenschap), in 1996. Vier jaar later volgde Dirkje Postma (hoogleraar Pathofysiologie van de ademhaling) en weer vier jaar later kreeg Ben Feringa (hoogleraar Organische Chemie) de felbegeerde prijs.
Daarna bleef het even stil, maar in 2014 ontving hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma de Spinozapremie. Cisca Wijmenga, hoogleraar Humane Genetica, was in 2015 aan de beurt. In 2016 waren het Lodi Nauta, hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie, en Bart van Wees, hoogleraar Technische Natuurkunde, die samen het Spinoza-feestje mochten vieren. In 2019 nam hoogleraar Dynamica, Structuur en Vorming van de Melkweg Amina Helmi de Spinozapremie in ontvangst.
De Stevinpremie wordt pas sinds 2018 uitgereikt. Linda Steg is de eerste ontvanger namens de RUG.
De uitreiking van de premies is op 30 september 2020.