'Aan regels hebben we niets als ze niet gehandhaafd worden'

De Veiligheidsregio's gaan strenger handhaven of iedereen zich aan de coronaregels houdt. De tijd van waarschuwen is voorbij. Een goede zaak, Beter Weters? Of had dit op 1 juni moeten gebeuren en niet nu nog een keertje?

Onbegaanbare weg

'Regels die ver af staan van de belevingswereld van mensen, zijn alleen met straftoezicht te handhaven. De regering bereidt nu een wet voor, zelfs voor onbepaalde tijd, om het regime daarvoor op te takelen. Onbegaanbare weg.'

Snelle signalering

'Zet nu eerst alles op snelle signalering van besmetting en isolatie. De risico’s in de buitenruimte lijken sowieso zeer beperkt te zijn. En binnenshuis of in cafés is de anderhalve meter niet houdbaar.'

Willem Smink was bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen

Alert blijven

'Het moet worden gezegd, het Nederlandse volk heeft zich doorgaans redelijk goed gehouden aan de instructies van anderhalve meter afstand. Uitzonderingen daargelaten. Met als bekendste voorbeeld de demonstratie op de Dam. Toch moeten we alert blijven. Corona is niet over. Steeds weer komen nieuwe besmettingen voor.'

Indammen

'De vleesindustrie wordt momenteel zwaar getroffen. In Duitsland én Nederland. Bepaalde nertsenfokkerijen brengen ook het virus over. In onze regio blijken helaas nu ook enkele kinderen besmet, dus is alertheid zeer noodzakelijk. Hoe meer we er in slagen het virus in te dammen, hoe meer onze vrijheid toeneemt. Om naar buiten te gaan. Om naar het buitenland te gaan. Om het oude leven weer op te pakken.'

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad

Wel een keer waarschuwen

'Nederlanders hebben in de eerste periode zich heel behoorlijk aan de strenge regels gehouden. Nu langzamerhand de rem eraf gaat, moet duidelijk worden gemaakt dat de terugkeer langs de weg van de geleidelijkheid gaat. Daar is voor gekozen. Wat mij betreft is het belangrijk om wel een keer te waarschuwen, maar daarna ook over te gaan tot beboeten.'

'Je moet optreden'

'We zijn daar over het algemeen behoorlijk gevoelig voor. Het is me ook opgevallen in het autogedrag. Ik ben veel onderweg. Bij de start van het 100 kilometer-regime, viel het me op dat heel veel mensen zich daar goed aan hielden. Nu duidelijk is dat er niet of nauwelijks op gecontroleerd wordt, merk je dat steeds meer mensen weer 130 of harder gaan rijden. Ik wil niet met het vingertje wijzen naar iemand, maar nu je ziet dat het gaat zoals het gaat moet je optreden. De politie is geen gekke Henkie.'

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie

'Geen halfslachtig gedoe'

'Optreden onverwijld en onverkort, streng, en consequent moet het motto zijn, en onmiddellijk gebeuren. Geen halfslachtig gedoe dat het Nederlandse gedoogbeleid toch al zo kenmerkt. Aan regels hebben we niets als ze niet gehandhaafd worden. En dat geldt helemaal nu een levensbedreigend virus om zich heen grijpt en slechts met stevige middelen misschien enigszins binnen de perken gehouden kan worden.'

'Handhaven en snel een beetje'

Waar ondernemers willens en wetens de regels aan hun laars lappen omdat zij menen dat economische belangen hen daartoe zouden dwingen, is dat een kwestie van penny wise, pound foolish. Immers, als nu wéér een uitbraak volgt, zijn zij nog ernstiger gedupeerd. Hun kortzichtigheid nu, maakt de schade op langere duur slechts groter! Het onverantwoordelijke gedrag van hun clientèle dient overeenkomstig gehonoreerd, dus: handhaven en snel een beetje!'

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt

'Regels zijn er niet om te pesten'

Het lijkt me zeer verstandig dat er meer handhaving komt. Ik merk het zelf ook om me heen: mensen gaan steeds soepeler om met de regels. Die regels zijn er niet om ons te pesten, ze zijn er om ons te beschermen. In de landen om ons heen zien we hoe snel het weer uit de hand kan lopen. Dat kan hier ook. Wij hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid om mee te helpen dat te voorkomen.'

Kop in het zand

'Ik vind het ook fijn dat ik minder over corona hoor, dat ik soms even kan doen alsof er niets aan de hand is. Maar dat is de kop in het zand steken. Als ik dat doe, mag je me daar op aanspreken!'

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen

Meer over dit onderwerp:
beter weters GRONINGEN Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws