SodM: 'Ingrijpen bij aardbevingen minder goed mogelijk door daling gaswinning'

Een seismograaf
Een seismograaf © Jerry Lampen/ANP
Dat de afname van de gaswinning in Groningen zorgt voor minder kans op zware bevingen, was al bekend. Nu blijkt dat daardoor ook de invloed van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hierdoor afneemt.
Na het sluiten van meerdere putten bij Loppersum zou alleen de gaswinning bij Bierum nog gestaakt kunnen worden om het risico op aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit staat in het advies van het Staatstoezicht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de winning in gasjaar 2020-2021.
De gaswinning wordt in dat jaar verlaagd van 11,8 miljard kuub naar 9,3 miljard.

Ingrijpen niet meer nuttig

Door die verlaging wordt er volgens het SodM straks zo weinig Gronings gas gewonnen dat er weinig kan worden gedaan om nieuwe aardbevingen te voorkomen. De gaswinning zelf zijn namelijk niet langer de belangrijkste oorzaak van de bevingen.
'Het productieproces zelf is nauwelijks nog van invloed. De gaswinning is nu zo laag dat de bevingen vooral worden veroorzaakt doordat de druk in het gasveld zich gelijk aan het verdelen is. Rond gasputten is die druk lager dan in de rest van het veld. Dat moet zich geleidelijk verdelen.'
Dit betekent volgens het SodM dat, zolang de minister de gaswinning blijft afbouwen, de kans op bevingen nauwelijks kan worden beïnvloed door tussentijdse ingrepen in de winning. 'Die bevingen zullen ook na het sluiten van het Groningen-gasveld enige tijd doorgaan. Dat is een gevolg van zestig jaar gaswinning. Hoe lang dit nog zal duren, weet niemand.'

Steeds minder bevingen

Het goede nieuws is volgens het Staatstoezicht dat de kans op bevingen met de jaren wel afneemt, al kunnen er nog steeds zware bevingen met schade ontstaan. Als de gaswinning volgens plan wordt afgebouwd zal er in 2022 geen gas meer uit het Groningenveld gewonnen worden. Volgens de risico-analyse van het SodM neemt de kans op een beving van 3,6 of hoger dit jaar al af van 12,5 naar 5 procent.
Ook het aantal verwachte bevingen neemt af, zoals in onderstaande grafiek van het SodM te zien is.