Groot onderzoek naar biodiversiteit en zonneparken in Groningen van start

Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn gestart met een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit bij zonneparken in de provincie Groningen.

Het onderzoek, in opdracht van de provincie en zonneparkontwikkelaar Solarfields, heeft als doel om te zoeken naar de beste inrichting van zonneweides voor optimale biodiversiteit.

Verschillen van inzicht

RTV Noord meldde in oktober vorig jaar dat verschillende deskundigen twijfels hadden of zonneweides goed zijn voor de biodiversiteit. Zonneparkontwikkelaars bleken juist vaak te schermen met de redenering: als op een locatie een zonnepark is aangelegd gebeurt er op die plek verder niets en kan de natuur zich volop ontwikkelen.

De verschillen van inzicht in wat biodiversiteit dan is, zijn aanleiding voor dit onderzoek.

Zorgen om akkervogels

Raymond Klaassen, ecoloog bij de RUG, voert het onderzoek uit. 'Wij hebben bijvoorbeeld zorgen over akkervogels. Daar gaat het al slecht mee. Wij hebben het gevoel dat zonneparken, die overal verschijnen, nog meer ten koste gaan van het leefgebied van akkervogels.'

Volgens Klaassen speelt de ruimtelijke inrichting van zonneparken hier een rol in. 'Als je zonneparken op een andere manier in kan richten, met bijvoorbeeld meer ruimte tussen de panelen, dan kunnen ze wellicht juist het leefgebied van akkervogels verbeteren. Het kunnen dan plekken worden waar ze voedsel kunnen vinden, of zelfs kunnen broeden.'

Klaassen zegt dat het eenvoudig is om de biodiversiteit te verbeteren door zonneparken op intensief gebruikte weilanden te bouwen. Daar is de natuurwaarde toch al laag. 'En in natuurgebieden moet je geen zonneparken aanleggen, omdat dan de biodiversiteit verslechtert. Wij kijken daarom ook graag naar akkerland in ons onderzoek om te kijken hoe zonneparken kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit.'

Solarfields staat ervoor open

David de Jong, woordvoerder van Solarfields, geeft aan bereid te zijn om zonneparken anders in te richten om de biodiversiteit te verbeteren. 'Maar daar is wel goede onderbouwing voor nodig.' Nu zijn er namelijk nog subsidies nodig voor rendabele zonneparken. 'Het systeem van subsidies is erop gericht om zoveel mogelijk groene stroom te produceren op zo weinig mogelijk grond.'

Daardoor kan het voor zonneparkontwikkelaars moeilijk zijn om ruimtes tussen de rijen zonnepanelen open te laten. Want hoe dichter de zonnepanelen tegen elkaar aan staan, hoe hoger de energieopbrengst, maar hoe minder zon en regen de grond kan bereiken. Dat komt de biodiversiteit en de bodemkwaliteit niet ten goede.

Als je zonneparken ecologisch verantwoord wilt inrichten, dan hebben we misschien wel nog subsidie nodig
David de Jong - zonneparkontwikkelaar Solarfields

Experimenten

Fundamenteel onderzoek is hier nog niet naar gedaan, gaf De Jong in vorig jaar al aan. Maar nu is Solarfields dus een van de partners, net als zonneparkontwikkelaars Powerfield, Ecorus en Solar Proactive. De komende jaren worden bestaande en toekomstige parken van deze bedrijven nauwlettend gevolgd. Ook wordt geëxperimenteerd met verschillende opstellingen van zonnepanelen.

'Wij stellen grond ter beschikking voor dit onderzoek', legt De Jong uit. 'Die grond kunnen we niet gebruiken voor een maximale energieopbrengst. Sterker nog: de kans is aanwezig dat de uitkomsten van het onderzoek uitwijzen dat zonneparken heel anders moeten worden ingericht.'

Minder opbrengst maakt misschien subsidie nodig

De Jong kijkt daarom uit naar de resultaten. 'Het is best mogelijk dat subsidies voor zonneparken over vijf jaar niet meer nodig zijn. Maar als je zonneparken ecologisch verantwoord wilt inrichten, dan hebben we misschien wel nog subsidie nodig. Want als er meer ruimte tussen de panelen moet komen, zijn er minder opbrengsten.'

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen ontwikkelaars de overheid verzoeken om de subsidiestructuur anders in te richten, zodat zonnepanelen en biodiversiteit wél samen kunnen gaan.

Lees ook:
- Deskundigen: zó goed voor de biodiversiteit zijn zonneparken nou ook weer niet

Deel dit artikel:

Recent nieuws