Tekort voor nieuwe gemeente Eemsdelta nog groter

Het tekort waarmee de nieuwe gemeente Eemsdelta straks van start gaat, is hoger dan eerder in april werd verwacht. Het tekort van 5,7 miljoen euro loopt op van 6,1 miljoen euro in 2021 naar 9,5 miljoen euro in 2025.

Volgend jaar gaan de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum fuseren. Het oplopende tekort wordt volgens Gerard Beukema, voorzitter van de stuurgroep Herindeling, veroorzaakt door het sociaal domein. 'Daar zijn er sprake van oplopende financiële nadelen. Daarmee worden alle gemeenten in Nederland geconfronteerd.'

Opgelegde kortingen vanuit het Rijk en een toenemende en steeds complexere hulpvraag zijn daar volgens de drie fusiegemeenten de oorzaak van. Rijksbesluiten zoals het abonnementstarief voor de Wmo zorgen er bovendien voor dat de inkomsten afnemen en het zorggebruik toeneemt.

Minder geld uit gemeentefonds

Ook verwachten de gemeenten minder geld uit het gemeentefonds te krijgen. Een nieuw verdeelmodel is hier de oorzaak van. ‘Dat wij gekort worden op onze belangrijkste inkomstenbron is natuurlijk zorgelijk’, laat Beukema weten.

‘Om onze taken goed te kunnen uitvoeren is er extra structureel geld nodig van het Rijk’, laat Beukema weten. Hij heeft vooralsnog geen signalen gekregen dat er extra geld beschikbaar komt.

Voorzitter van de herindelingsstuurgroep Gerard Beukema licht de financiële situatie toe (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Coronacrisis heeft ook gevolgen

Ook de coronacrisis heeft grote impact op de financiële positie van de gemeenten. De gemeenten verwachten dat de crisis ertoe leidt dat het aantal mensen met een uitkering toeneemt.

Het is nog niet duidelijk hoe de compensatie vanuit het Rijk hiervoor eruit komt te zien. 'We gaan ervan uit dat het Rijk alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten als gevolg van de coronacrisis vergoedt’, aldus Beukema.

Bezuinigingen en belastingen

Over bezuinigingen kan Beukema nog niks zeggen. De gemeenten gaan daarvoor voorstellen doen. Het is aan de nieuwe raad om daarover straks knopen door te hakken, vindt Beukema.

Wat al wel duidelijk is dat de gemeentelijke belastingen worden gelijkgetrokken. De stuurgroep stelt voor de hondenbelasting en de forensenbelasting af te schaffen. Over de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing moet nog een knoop worden doorgehakt. Uitgangspunt is dat de herindeling niet leidt tot onbedoelde lastenstijging.

Overleg

De raadsklankbordgroep, met daarin raadsleden uit de drie gemeenteraden, praat woensdag 24 juni over de financiële toekomst.

De nieuwe gemeente Eemsdelta start op 1 januari 2021.

Lees ook:
- Eemsdelta-gemeenten boeren (nog) goed: ook Appingedam houdt geld over
- Loppersum schrijft zwarte cijfers, maar zorgen over toekomst

Meer over dit onderwerp:
herindeling corona DELFZIJL Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws