Oosterlengte kondigt fors banenverlies aan

WINSCHOTEN - Thuiszorg Oosterlengte in Winschoten heeft een forse ontslagronde aangekondigd. Hoeveel medewerkers hun baan verliezen, is nog niet bekend.
Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben zich donkere wolken samengepakt boven veel zorginstellingen. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor onder meer de thuiszorg en dat heeft grote gevolgen hebben voor de marktwerking in de zorg. Daardoor moeten veel instellingen flink de buikriem aanhalen en daardoor dreigen veel medewerkers hun baan te verliezen.
Zo hangt een ontslaggolf Thuiszorg Oosterlengte al langere tijd als een zwaard van Damocles boven het hoofd. ABVAKABO FNV verzet zich tegen de ontslagronde en denkt dat het om meer dan 100 banen gaat. Directeur Hennie Sanders van Oosterlengte wil echter nog niet zeggen om hoeveel ontslagen het gaat, omdat de organisatie eerst met de bonden om tafel wil.
Omdat de WMO debet is aan de problemen, vindt de bond dat gemeenten een helpende hand moeten toesteken. Ook vindt ABVAKABO FNV dat het ministerie van VWS een flinke duit in het zakje moet doen, om gedwongen ontslagen tegen te gaan.