Statenfracties over winningsplan Nedmag: ‘Termijn tot 2045 is te lang’

Het voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken om het nieuwe winningsplan van Nedmag tot 2045 toe te staan, stuit op verzet in Provinciale Staten van Groningen. Coalitiepartijen GroenLinks en ChristenUnie vinden de termijn te lang. Verschillende oppositiepartijen zijn het daar mee eens.

‘De doorlooptijd van de vergunning voor een periode van 25 jaar vinden wij erg lang; eigenlijk te lang’, zegt Statenlid Melissa van Hoorn van GroenLinks. ‘Wij pleiten voor een kortere periode, met tussentijdse evaluaties, in meervoud. De impact van de zoutwinning op de leefomgeving is levensgroot, blijkt uit het recente verleden. Hebben we het zout wel zo hard nodig?’

Nieuwe cavernes

Coalitiegenoot ChristenUnie gaat nog een stapje verder. ‘Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat de wereld er binnen drie maanden heel anders uitziet’, aldus Statenlid Margriet Donker. ‘Dit zijn geen plannen voor drie maanden, maar voor 25 jaar. Wat kan er in die periode dan wel niet gebeuren? Ook heeft het ministerie van Economische Zaken geen bezwaar tegen nieuwe cavernes. Daar is onze fractie minder blij mee.’

Coalitiegenoot Geert Kamminga (D66) geeft echter aan dat het Staatstoezicht op de Mijnen groen licht heeft gegeven voor de vier nieuwe zoutcavernes. Donker blijft bij haar standpunt. ‘Wij vinden dat er te weinig zekerheid is over de veiligheid, daarom zien we de nieuwe putten er liever niet komen.’

Bewijs

De PvdA, ChristenUnie, Groninger Belang, CDA , Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden vinden ook dat het bewijsvermoeden moet worden toegepast. Met andere woorden: als er schade aan een woning of ander gebouw ontstaat en er wordt vermoed dat die het gevolg is van mijnbouwactiviteiten, dan moet die schade vergoed worden.

De SP gaat nog verder: zij wil dat de zoutwinning wordt gestopt. De partij heeft een petitie opgezet in de Veenkoloniën met deze oproep.

Werkgelegenheid

Voor de VVD en het CDA gaat dat veel te ver. Zij vinden de werkgelegenheid een te belangrijke factor en zien ook kansen voor de zoutwinning. ‘Het gaat ook om werkgelegenheid, inkomen van veel gezinnen’, somt CDA’er Jasper Bergsma op. ‘Daarnaast speelt de zoutwinning een belangrijke rol in het vergroenen van de chemische sector.’

Illusie

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken neemt nog geen standpunt in, maar neemt alle opmerkingen ter harte, zodat de provincie een zienswijze kan produceren als reactie op het ontwerpbesluit van minister Wiebes. Op aandringen van de ChristenUnie wordt opgenomen dat de periode 2045 te lang is, maar Van Dekken voorziet weinig perspectief.

‘Ik heb niet de illusie dat er afgeweken gaat worden van de termijn van 25 jaar’, zegt hij. ‘Ik wil het wel noteren, maar ik voorspel nu al een zekere uitkomst.’

Lees ook:
- Groen licht voor Nedmag: 'We hebben nog veel vragen'
- Nedmag mag van ministerie tot 2045 zout winnen

Deel dit artikel:

Recent nieuws