Gronings rooster moet zorgen voor meer ov-spreiding

Een bus op het Hoofdstation in Groningen
Een bus op het Hoofdstation in Groningen © Marten Nauta/RTV Noord
Groningen Bereikbaar heeft bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erop aangedrongen om niet het, door het kabinet, voorgestelde rooster te gebruiken in het nieuwe schooljaar.
Het kabinet stelt voor om studenten alleen tussen 11.00 en 15.00 uur te laten reizen, maar zes onderwijsinstellingen vonden dat geen goed plan. De zes onderwijsinstellingen krijgen nu steun van stuurgroep Groningen Bereikbaar. In die stuurgroep zit het bedrijfsleven, overheden en andere organisaties.
Zij pleiten nu voor regionaal maatwerk om het openbaar vervoer (ov) zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. De brief werd eerder ondertekend door de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het Alfa-college, Terra/Onderwijsgroep Noord, ROC Menso Alting en het Noorderpoort.

Gronings rooster

Met een zogeheten Gronings rooster willen ze voorkomen dat er extra files of capaciteitsproblemen in het ov ontstaan.
Volgens het Gronings rooster moeten zorginstellingen om 7.30 uur opstarten. Kantoorpersoneel moet vóór 8.30 uur of ná 9.30 uur reizen met het ov. Voor het onderwijs stellen ze voor om het voortgezet onderwijs rond 8.30 uur te laten beginnen, mbo tussen 8.30 uur en 9.00 uur en hbo en universiteit tussen 9.00 uur en 9.30 uur. De bedoeling is om de vraag van forenzen en studenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Groningen Bereikbaar wil ook het gebruik van de fiets, thuiswerken en thuis leren stimuleren. 'Met z’n allen hebben we afgesproken het autogebruik niet terug te laten keren naar de situatie van voor de corona-uitbraak, maar dit verder te beperken', zegt stuurgroepvoorzitter Philip Broeksma.