Remkes benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht RUG

Johan Remkes
Johan Remkes © Jeroen Jumelet/ANP
Johan Remkes is per 1 september 2020 door minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Hij volgt Tjibbe Joustra op die er dan twee termijnen als voorzitter van de RvT op heeft zitten. De RvT is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de RUG door het College van Bestuur.

Geboren Groninger

Remkes (1951) is geboren in Zuidbroek en studeerde aan de RUG. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd hij gekozen in zowel de Groningse gemeenteraad als de Provinciale Staten van Groningen.
In 1993 kwam hij in de Tweede Kamer; in 1998 werd hij staatssecretaris. Van 2002 tot en met 2007 was Remkes minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 2010 tot 2019 was hij commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Burgemeester Den Haag, stikstofproblemen

Op dit moment is hij waarnemend burgemeester van Den Haag. Remkes is recentelijk veel in het nieuws als voorzitter van het college dat adviezen geeft aan het kabinet over de stikstofproblematiek.
Voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur van de RUG is bijzonder content met deze klinkende naam. 'Oud-minister Remkes is een grote aanwinst voor de RUG. Ik wens hem veel succes.'