Midden-Groningen is tegen Nedmag-besluit Wiebes

De Nedmag-locatie in Veendam
De Nedmag-locatie in Veendam © Merijn Slagter/RTV Noord
De gemeente Midden-Groningen zal een zienswijze indienen die negatief oordeelt over het besluit van het ministerie van Economische Zaken over de toekomst van Nedmag. Volgens minister Wiebes mag Nedmag doorgaan met zout winnen tot 2045.
De houding van Midden-Groningen is weinig verrassend, aangezien de gemeente eerder aangaf dat de zoutwinning wat haar betreft moet worden afgebouwd.

Geen argumenten

‘Wij zijn tegen het voorgenomen ontwerpbesluit’, steekt verantwoordelijk wethouder José van Schie (PvdA). ‘We waren al tegen, en hebben nu geen argumenten kunnen vinden om er anders over te denken. We stellen vast dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is. In Midden-Groningen hebben we al last van de negatieve gevolgen van de gaswinning. Daarnaast geeft het incident in april 2018 geen vertrouwen en heeft dit het draagvlak voor het winnen van zout niet vergroot.’
Van Schie doelt op het incident bij Tripscompagnie, toen er een lek in een zoutcaverne is ontstaan en er pekel en ook miljoenen lieters diesel weglekte.

Teleurgesteld

Midden-Groningen is verder teleurgesteld in het feit dat minister Wiebes van Economische Zaken slechts een deel van de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen heeft overgenomen. Het SodM adviseerde onder meer om een de zoutcaverne Tripscompagnie-9 te sluiten, maar dat voorstel wordt niet opgevolgd door Wiebes. ‘Dat vinden we toch wel opvallend.’
Verder vindt Van Schie dat het voorstel van Wiebes om een schadefonds te vormen voor het financieren van nieuwe kunstwerken van waterschap Hunze en Aa’s, als gevolg van bodemdaling, te vrijblijvend.

Moet vooraf ingevuld

‘Dit moet vooraf worden ingevuld. Vooraf moet duidelijk zijn hoeveel Nedmag betaalt. Ook moet vooraf duidelijk worden hoe het geregeld is na 2045, wanneer Nedmag stopt met de zoutwinning. Het mag namelijk aannemelijk zijn dat dit het laatste winningsplan is voor Nedmag. Wij zijn tegen de zoutwinning, maar als het dan toch doorgaat, dan moeten de voorwaarden steviger worden ingevuld.’
Het college van Midden-Groningen legt de concept-zienswijze op 2 juli voor aan de gemeenteraad van Midden-Groningen. Die kan eventueel aanvullingen doen, waarna de definitieve zienswijze richting het ministerie van Economische Zaken wordt verzonden.