'NPG-geld te vaak gebruikt voor dingen die gemeenten nu niet kunnen betalen'

Er gaat ook twee miljoen naar de Tjamsweersterbrug.
Er gaat ook twee miljoen naar de Tjamsweersterbrug. © Google Streetview
Er gaat teveel geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) naar projecten die gemeenten sowieso al moesten uitvoeren. Dat zeggen oppositiepartijen PvdA en D66 in Appingedam.
De raad sprak dinsdagavond over de besteding van de eerste 16,7 miljoen euro dat Appingedam krijgt uit het NPG.
'Het bevat projecten waar we als gemeente ook geld voor vrij hadden moeten maken, maar die we op dit moment niet kunnen betalen', zegt Hilbrand Brantsma (PvdA).

Compensatie voor gasellende

Het NPG bestaat uit een bedrag van 1,15 miljard euro dat het Rijk geeft ter compensatie voor alle ellende die de Groningers hebben geleden door gaswinning. Het is bedoeld om het bevingsgebied weer toekomstbestendig te maken.
Van die 16,7 miljoen besteedt Appingedam onder andere vier miljoen euro aan de omgeving van de nieuwe middelbare scholencampus. Ook gaat 1,7 miljoen euro naar de bouw van de campus zelf. De bouwkosten zijn te snel gestegen, waardoor er een tekort is.
Daarnaast gaat twee miljoen euro naar de vervanging van de Tjamsweersterbrug, die in slechte staat verkeert.

'Meer naar onderwijs'

'Wij geven nu geld uit aan zaken die echt al langer aan de beurt waren. Het is eigenlijk de vervanging van een brug die al sinds 2003 is afgeschreven', zegt D66-raadslid Cees van Ekelenburg.
De PvdA wil dat er meer NPG-geld naar onderwijs gaat. 'Er wordt nu vooral geïnvesteerd in de locaties van de scholen. We moeten meer inzetten op scholing waar werkgelegenheid voor is in dit gebied.'

Kijken naar werkgelegenheid

Burgemeester Koos Wiersma geeft aan dat de huidige projecten wel degelijk een goede stimulans zijn voor de omgeving. Bij de tweede ronde van de NPG-gelden, waarbij de nieuwe gemeente Eemsdelta 82 miljoen euro krijgt, kan volgens Wiersma het onderwijs een grotere rol krijgen.
'Er moet in goede afstemming gekeken worden waar werkgevers om vragen. Daar moet in het Eemsdelta-programma directer aandacht voor zijn', aldus Wiersma.

Kosten voor infrastructuur

Daarnaast heeft Appingedam 3,7 miljoen euro aan NPG-geld gereserveerd voor kosten die samenhangen met onder andere de versterking en de verdubbeling van de N33. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van nieuwe wegen, leidingen en bestrating in Opwierde-Zuid, waar vierhonderd huizen worden gesloopt en herbouwd. De aardbevingsregio en het Rijk staan hierin lijnrecht tegenover elkaar.
'Het Rijk heeft liever dat we dit vanuit het NPG betalen, maar dat is niet onze insteek', zegt Wiersma. 'Wij vinden dat het vergoed moet worden. Daar vindt nog een stevig gesprek over plaats.'
Mochten die kosten niet vergoed worden door het Rijk, dan wil Appingedam hier geld voor vrijmaken uit het NPG.

Vergadering in Delfzijl

Ondanks de kritische noten gaf de Damster gemeenteraad unaniem goedkeuring voor de eerste projecten die betaald worden met geld uit het NPG.
Voor de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus kwam de raad van Appingedam weer fysiek bij elkaar. De vergadering was in de raadzaal van de gemeente Delfzijl. Het raadhuis van Appingedam is te klein om voldoende afstand te houden.