Ruim 1,5 miljoen voor culturele instellingen in gemeente Groningen

Het Forum gezien vanaf de Martinitoren
Het Forum gezien vanaf de Martinitoren © Deon Prins
De gemeente Groningen trekt 1,4 miljoen euro uit voor regionale instellingen als het Forum Groningen, het Groninger Museum en Simplon. Het geld wordt beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis in de cultuursector het hoofd te bieden.
In het steunpakket wordt verder 250.000 euro vrijgemaakt voor lokale en kleinere culturele instellingen. Die instellingen moeten dan wel meerjarig door de gemeente worden gesubsidieerd, maar niet in aanmerking komen voor steun van het Rijk.

Werkgelegenheid

'We willen de werkgelegenheid in de culturele sector zoveel mogelijk behouden', zegt wethouder Paul de Rook (D66). 'Ik vraag nadrukkelijk aan alle instellingen die gesteund worden om dit jaar, voor zover mogelijk, door te gaan met hun programmering en andere activiteiten.'
'Bovendien willen we kijken hoe we de culturele sector weer op gang kunnen helpen. Hoe lang de huidige situatie duurt en wanneer de maatregelen worden opgeheven is niet bekend. De gemeente blijft in gesprek met Den Haag over verdere tegemoetkomingen voor cultuur en gemeenten', zegt De Rook.

Voorwaarde voor steun vanuit Rijk

De 1,4 miljoen die wordt uitgetrokken voor instellingen met een regionale functie worden ook door het Rijk gecompenseerd. 'Een voorwaarde van die compensatie is dat de gemeente vijftig procent meefinanciert', stelt de gemeente. 'Dat doen we uiteraard.'
De gemeente heeft meer maatregelen getroffen om het leed te verzachten. Sommige subsidies zijn eerder uitbetaald en prestatie-eisen voor het ontvangen van subsidies zijn versoepeld.

Geen aanvullende ondersteuning voor NNO

Instellingen die landelijk actief zijn krijgen een meerjarige bijdrage van het Rijk. Het Noord Nederlands Orkest is daar een voorbeeld van. De gemeente Groningen verwacht voor die instellingen geen geld uit te hoeven trekken.