Gemeente Veendam bijna zeven ton in de min

Het gemeentehuis van Veendam
Het gemeentehuis van Veendam © Martijn Folkers/RTV Noord
De gemeente Veendam sluit 2019 af met een negatief saldo van 673.000 euro. De belangrijkste oorzaak zijn de kosten in het Sociaal Domein.
Het tekort in het sociaal domein is in totaal 3,4 miljoen euro. Net als bij veel andere gemeenten wordt dit vooral veroorzaakt door de oplopende kosten in het kader van de jeugdwet. De gemeente Veendam vindt dat het Rijk te weinig geld hiervoor beschikbaar stelt.
'Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om de taken in het kader van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet uit te voeren met de budgettaire middelen die daarvoor door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Door de rijksbezuinigingen is dat echter geen gemakkelijke opgave', zegt wethouder Henk Jan Schmaal.
'De financiële positie van de gemeente is onder druk komen te staan door het tekort in het sociaal domein. Er wordt gekeken hoe de kosten voor de jeugd teruggedrongen kunnen worden', aldus Schmaal.
Maandag worden de jaarstukken van 2019 behandeld in de gemeenteraad.