Friesland niet blij met staken vangst muskusratten

Friesland niet blij met staken vangst muskusratten
LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân, het overkoepelende waterschap in Friesland, ziet niets in de proef met het staken van de vangst van muskusratten.
De provincie Groningen wil onder anderen in het Westerkwartier tijdelijk stoppen met de muskusrattenvangst om te zien of de populatie op natuurlijke wijze te beheersen is. De reden is maatschappelijke druk: veel mensen zouden het niet nodig vinden om de dieren te doden.
Volgens Wetterskip Fryslân moet de realiteit niet uit het oog worden verloren. Meerdere rapporten zouden het nut en de noodzaak van de vangst van muskusratten hebben aangetoond. Het waterschap vreest dan ook grote schade als de vangst wordt gestaakt. Daarnaast zint het de organisatie niet dat de provincie Groningen geen overleg heeft gepleegd. Een deel van het Westerkwartier is namelijk beheersgebied van Wetterskip Fryslân.