'Dit is echt shocking, er moet snel wat veranderen'

De MSC Zoe verloor begin vorig jaar 342 containers in zee
De MSC Zoe verloor begin vorig jaar 342 containers in zee © EPA
Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog en de Waddenvereniging zijn blij met de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet in de onderzoeksrapporten over de ramp met de MSC Zoe. Tegelijkertijd maken ze zich ook grote zorgen over de kans op herhaling.
Van Gent noemt de rapporten namens haar collega's 'een erkenning van de zorgen van de waddenburgemeesters', die al voor de containerramp waarschuwden voor de containerschepen die ten noorden van de Waddeneilanden varen. Ook nadien hamerden de burgemeesters steeds op de risico's. 'Alle punten die de Onderzoeksraad aanstipt, hebben wij eerder uitgesproken', aldus Van Gent.

'Nachtmerrie'

De burgemeester is blij met de aanbeveling dat containerschepen de zuidelijke route moeten mijden bij een noordwesterstorm. 'Dat de Onderzoeksraad de kans op herhaling groot acht, is een nachtmerrie. Dit moet niet nog eens gebeuren', reageert Van Gent. Ze is bezorgd dat de OVV heeft bevestigd dat er bij extreme weersomstandigheden ook risico's kleven aan de noordelijke route.

'Haast is geboden'

Ze wil dat de minister 'snel aan de slag' gaat om internationale afspraken te maken over beperkingen voor de scheepvaart op de zuidelijke route. 'Het dringend advies om deze route te mijden bij slecht weer moet een dwingend advies worden', vindt Van Gent. 'Haast is geboden. Over een paar maanden zitten we weer in het stormseizoen, voor die tijd moeten er maatregelen zijn genomen en het mandaat van de Kustwacht zijn uitgebreid.'
Niemand heeft baat bij zo'n milieuramp. Er ligt nog steeds 800.000 kilo troep op de zeebodem!
Ineke van Gent - Burgemeester Schiermonnikoog
De Onderzoeksraad oppert daarnaast om in internationaal verband afspraken te maken met de International Maritime Organization (IMO). Alle aangesloten lidstaten moeten daarover beslissen. Hoewel dit een zaak is van de lange adem, heeft Van Gent daar wel vertrouwen in:
'De consequenties van een ramp als met de MSC Zoe zijn zo ernstig dat we dit internationaal moeten aanpakken. Niemand heeft baat bij zo'n milieuramp. Er ligt nog steeds 800.000 kilo troep op de zeebodem!'
Van Gent betreurt het wel dat de Onderzoeksraad geen aanbevelingen heeft gedaan voor methoden waarmee containers beter kunnen worden opgespoord. Ook over de inhoud van de containers is veel onduidelijk gebleven.
De noordelijke en zuidelijke vaarroute van het scheepvaartverkeer boven Nederland
De noordelijke en zuidelijke vaarroute van het scheepvaartverkeer boven Nederland © Sander Schieving/RTV Noord

Waddenvereniging geschrokken

De Waddenvereniging reageert geschrokken op de bevindingen van de Onderzoeksraad. 'We waren al een beetje gewaarschuwd door het tussentijdse rapport, maar dit gaat onze fantasie te boven. Dit is shocking. De ontwerpfouten van de schepen, sjormateriaal dat breekt, de kans op herhaling die er is', zegt Ellen Kuipers.
De vereniging is verrast dat niet alleen de zuidelijke, maar ook de noordelijke route onveilig kan zijn. 'Wij gaan verder dan de Onderzoeksraad en willen dat de megaschepen in stormachtige omstandigheden ook de noordelijke route mijden. Dan gaan ze maar naar een haven of voor anker. Dat kost geld, maar dat kost een ramp ook', meent Kuipers.
Aangespoelde lading uit MSC Zoe-containers
Aangespoelde lading uit MSC Zoe-containers © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord

Vertrouwen

Ook de Waddenvereniging roept minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op om snel maatregelen te nemen, in afwachting van internationale afspraken over het gebruik van de vaarroutes. 'De Kustwacht moet snel meer middelen en bevoegdheden krijgen om ervoor te zorgen dat het werelderfgoed Waddenzee wordt beschermd', vindt Kuipers.
Vertrouwen dat de bouwers en reders van containerschepen zélf iets gaan veranderen, lijkt de Waddenvereniging niet te hebben. 'Ik hoop het van harte. Maar ik hoop vooral dat er druk op hen wordt uitgeoefend door verzekeringsmaatschappijen. Als nu zwart op wit staat dat dit soort containerschepen niet veilig zijn onder bepaalde omstandigheden, welke verzekeraar wil dan nog het schip of de lading verzekeren?'