ChristenUnie stelt Kamervragen over duur winningsplan Nedmag

© Birte Schohaus/FTM
De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zet vraagtekens bij de duur van het winningsplan van Nedmag.
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken is voornemens Nedmag groen licht te geven tot 2045, maar dat vindt de partij te lang. Het Groninger Kamerlid Stieneke van der Graaf heeft samen met haar collega Carla Dik-Faber Kamervragen gesteld.
Zo willen Van der Graaf en Dik-Faber van minister Wiebes weten welk waterschap Hunze en Aa's een advies heeft ingediend, en waarom dat advies niet is overgenomen.

Meer onderzoek

Hunze en Aa's gaf in november vorig jaar aan dat er meer onderzoek naar de gevolgen van zoutwinning nodig is, omdat het nieuwe winningsplan van Nedmag zonder extra onderzoek onvolledig is.
Het waterschap heeft door de toenemende bodemdaling steeds meer moeite het waterbeheer op peil te houden. In 2013 zat de grens voor bodemdaling nog op 65 centimeter, in het nieuwe winningsplan wordt dit opgerekt naar 1 meter 10.

Schade aan woningen

Ook wil de ChristenUnie van Wiebes weten hoe hij tegemoet wil komen aan het feit dat het heel moeilijk is om het verband tussen zoutwinning en schade aan woningen aan te tonen.
Nedmag wees in het verleden 400 schadeclaims af, omdat niet bewezen kon worden dat het om zoutwinning zou gaan. De ChristenUnie wil van minister Wiebes weten of hij ook voor zoutwinning de omgekeerde bewijslast wil invoeren.

Kan het korter?

De lengte van het winningsplan is ook voor de ChristenUnie onderwerp van discussie. 'Is de minister bereid de duur van het besluit flink te verkorten, zodat er veelmeer ruimte is voor tussentijdse evaluatie en ingrijpen?', vragen beide Kamerleden zich af.
Wiebes wil Nedmag tot 2045 de ruimte geven om door te gaan met zoutwinning. 'Het kan niet zo zijn dat we de komende 25 jaar vastzitten aan een besluit, als straks blijkt dat de Groningers er voor opdraaien', stelt het Groninger Kamerlid Stieneke van der Graaf.

Omstreden

Volgens de partij is de zoutwinning in het gebied omstreden. 'De overheid heeft een nogal belabberd trackrecord als het gaat om de omgang met mensen die in de buurt van winningslocaties wonen', zegt Dik-Faber. 'Omdat vertrouwen te paard gaat en slechts te voet weer terugkomt, vind ik dat de overheid extra voorzichtig moet zijn bij het afgeven van nieuwe vergunningen, in dit geval voor het winnen van zout.'