Actiebereidheid medewerkers Oosterlengte is groot

WINSCHOTEN - De actiebereidheid onder medewerkers van Thuiszorg Oosterlengte is groot. Dat bleek donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de vakbonden.
Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben veel thuiszorginstellingen het zwaar. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de zorg en dat zou grote gevolgen hebben voor de marktwerking in de zorg.
Zo zouden veel gemeenten goedkopere huishoudelijk zorg toekennen, waar voorheen thuiszorgmedewerkers werden ingezet. De bonden willen nu dat gemeenten hun indicatiebeleid herzien en minder snel goedkope zorg toekennen.
Ook willen de bonden met de gemeenten om tafel om ervoor te zorgen dat er geen gedwongen ontslagen vallen. William Moorlag van Abvakabo FNV heeft goede hoop dat de gemeenten in Oost-Groningen, in navolging van andere gemeenten, concessies zullen doen. Doen ze dat niet, dan volgen acties. Bij Oosterlengte staan de banen van 150 thuiszorgmedewerkers op de tocht.