SodM positief over gemeentelijke verdeling van capaciteit voor versterking

Versterking draait volgens de provincie niet alleen om veiligheid
Versterking draait volgens de provincie niet alleen om veiligheid © Jos Schuurman/FPS
De aardbevingsgemeenten hebben onderling afgestemd hoe de schaarse capaciteit voor de versterkingsoperatie het beste verdeeld kan worden. Die verdelingsplannen krijgen van het Staatstoezicht op de Mijnen een positief oordeel.
Het gaat om de lokale versterkingsplannen voor dit jaar van de gemeenten Groningen, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Oldambt, Midden-Groningen en Het Hogeland. Voor de veiligheid is het volgens het SodM wel van belang dat huizen die niet aardbevingsbestendig zijn zo snel mogelijk worden versterkt.

Verdeling

De gemeenten hebben de totaal beschikbare capaciteit naar evenredigheid verdeeld over alle woningen die versterkt moeten worden. Alle gemeenten krijgen goedkeuring voor de geplande opnames en beoordelingen. Daarbij moet de planning en de aanpak per gemeente worden gevolgd zoals die vorig jaar is vastgesteld.
Het SodM heeft wel een paar aanmerkingen bij de beoordeling. Zo heeft de organisatie nog geen planning ontvangen voor de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. Daarover is dus nog geen oordeel.
In die uitvoeringsplanning moet een afweging worden gemaakt welke woningen als eerste aan de beurt zijn. De Nationaal Coördinator Groningen doet dat samen met de gemeenten. Verwacht wordt dat die planning nog vóór 1 juli bij het SodM wordt aangeleverd.

Tijdelijke huisvesting

Verder is het bij het SodM nog niet duidelijk of er in elke gemeente voldoende huisvesting beschikbaar is voor bewoners die hun huis vanwege versterking moeten verlaten. Het SodM vraagt 'urgente aandacht voor een heldere bepaling van de behoefte aan tijdelijke huisvesting en voor de planning en realisatie ervan'.