Politiek geeft Ganzedijk niet op

BEERTA - De sloop van Ganzedijk is geen uitgemaakte zaak. Dat blijkt uit politieke reacties. De SP in de gemeente Reiderland, die een wethouder in het college van B en W heeft, is ronduit tegen sloop. Ook het provinciebestuur heeft grote bedenkingen.
De SP in de gemeenteraad van Reiderland, waar Ganzedijk toe behoort, zegt verbaasd te zijn over het besluit van het gemeentebestuur. In de raad zou nog helemaal niet zijn gesproken over sloop. Bovendien moest Ganzedijk eigenlijk dienen als pilot voor het opknappen van achterstandsdorpen.

De SP vraagt zich af wat er nu gaat gebeuren met gehuchten als Drieborg en Nieuw-Beerta. SP-wethouder Van der Ham zou niets kunnen doen, omdat hij volkshuisvesting niet in zijn portefeuille heeft.

Andere partijen in Reiderland blijken vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Provincie

Ook de SP in de Provinciale Staten is het niet eens met de sloop van Ganzedijk. De partij wil dat eerst de oorzaak van de leegstand in het dorp boven tafel komt. Volgens de SP hoeft bij de sloop van Ganzedijk niet te worden gerekend op financiële steun van minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. Zij zou haar handen vol hebben aan haar 'eigen' veertig probleemwijken.
Gedeputeerde Ineke Mulder wijst erop dat de helft van de 122 woningen in Ganzedijk in elk geval blijft staan. Daar is niets mee aan de hand. Het gaat om het andere deel van Ganzedijk, waar wel iets aan moet gebeuren.

Voorportaal

Volgens hoogleraar Vastgoedontwikkeling Nozeman van de Rijksuniversiteit Groningen is Ganzedijk waarschijnlijk niet het enige dorp dat ten prooi valt aan de slopershamer. Volgens Nozeman staat de leefbaarheid in meerdere dorpen onder druk en zullen gemeenten vaker bepalen dat gehuchten gesloopt moeten worden.