Nieuwe 'spoedpost' moet jongere in nood de nacht door helpen

Een jeugdzorgmedewerker praat met een jongere
Een jeugdzorgmedewerker praat met een jongere © RTV Noord
Jongeren die acute hulp zoeken bij hun probleem kunnen vanaf woensdag terecht bij 'Spoed voor Jeugd Groningen'. Dankzij dit loket wordt de bereikbaarheid van crisishulp sterk verbeterd, menen de oprichters.
Het loket is een initiatief van onder meer de instellingen Accare, Jonx, Elker, Molendrift en de Groninger gemeenten.

Snel ingrijpen

Achter deze organisatie zit een team klaar dat onmiddellijk in kan grijpen als het nodig is om verdere escalatie te voorkomen. Snel kunnen helpen, dat is de bedoeling van Spoed voor Jeugd Groningen. Ook als het gaat om problemen die onderling sterk kunnen verschillen.
Bij jeugd in nood kan het bijvoorbeeld gaan om een opvoedkundig probleem, of als er sprake is van een crisis met een psychiatrische achtergrond. Om dan contact te zoeken met de juiste hulpverlener was lastig. Zeker 's avonds of 's nachts, als de betrokken instantie dicht is.

Soort spoedpost

Spoed voor Jeugd Groningen kan de eerste crisisinterventie rechtstreeks uitvoeren, zonder dat er eerst een telefoniste aan te pas moet komen. Er staat volgens Bertil Droste van de jeugdhulpverleningsorganisatie Accare een team van drie deskundigen klaar.
'Je zou een vergelijking kunnen maken met de huisartsenpost. Overdag ga je naar je eigen huisarts en als er 's avonds wat aan de hand is ga je naar de huisartsenpost. Daar zitten ook mensen die je in principe niet kent. Die nemen precies op wat er met je aan de hand is en welke situatie zich voordoet en beoordelen of het urgent is of niet-urgent. En de volgende dag word je doorverwezen naar je huisarts voor verdere behandeling.'
Wij behandelen niet, maar doen wel de acute crisisopvang
Bertil Droste - Accare

Crisis afwenden

Zo gaat het volgens Droste ook met Spoed voor Jeugd. 'Wij behandelen niet, maar doen wel de acute crisisopvang en we gaan er ook op uit om een crisis af te wenden, als dat nodig mocht zijn.'
Het team van Spoed voor Jeugd Groningen is er vooral op gericht om uit een crisissituatie te komen, zodat de jeugdige die in nood is, de nacht door kan komen.
Het doel is om al binnen een paar jaar het aantal ontwrichtende crisissituaties duurzaam te verminderen.