Binnen enkele dagen duidelijkheid over kostenplaatje zuidelijke ringweg

De provincie hoopt binnen enkele dagen duidelijkheid te geven over het kostenplaatje van de zuidelijke ringweg. Gedeputeerde Fleur Gräper is al anderhalf jaar in gesprek met de aannemers over de verdeling van de financiële pijn.

Ze hoopt voor het zomerreces van Provinciale Staten - dat is binnen enkele dagen - duidelijkheid te geven over de verdeling van de meerkosten. Die ontstonden toen duidelijk werd dat de bouw van Ring Zuid vertraging opliep. De weg wordt nu naar verwachting in 2024 geopend.

Pot onvoorziene kosten

In de pot voor onvoorziene kosten voor de bouw van de zuidelijke ringweg zit 73 miljoen euro, blijkt uit de laatste rapportage over de Ring Zuid. Provinciale Staten vragen zich af of dit afdoende is of dat het bedrag fors wordt overschreden.

De wallen onder mijn ogen heb ik niet gratis gekregen
Gedeputeerde Fleur Gräper

‘De afgelopen maanden, dagen en uren heb ik buitengewoon veel intensieve gesprekken gevoerd met aannemerscombinatie Herepoort’, meldt Gräper aan Provinciale Staten. ‘Ik had de hoop er voor deze Statenvergadering uit te zijn. De wallen onder mijn ogen heb ik niet gratis gekregen.’

Compensatiegelden

De aanleg van de zuidelijke ringweg wordt betaald uit de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn (RSP-pakket). Forse kostenoverschrijdingen, buiten het budget om, moeten worden betaald met dit geld. Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) wil weten of de nog uit te voeren RSP-projecten onder druk staan.

De uit te voeren projecten uit de RSP-gelden zijn de aanleg van de trein naar Stadskanaal, de Wunderline en de verdubbeling van de N33 richting Appingedam. Theoretisch gezien kan het betekenen dat een van deze projecten moet worden opgeofferd ten faveure van de aanleg van de zuidelijke ringweg.

Gräper probeert die zorg weg te nemen, maar kan het niet uitsluiten.

'Wereld is niet zwart-wit'

‘Het RSP-programma heeft een regel in zich dat mee- en tegenvallers moeten worden opgelost binnen dit programma’, zegt ze. ‘Er zijn nog drie projecten in het programma die aanbesteed moeten worden. Wij houden er nog steeds rekening mee dat de kostenoverschrijding binnen het budget van de zuidelijke ringweg kan worden opgelost, maar we hebben er altijd bij gezegd dat de wereld niet zwart-wit is. Het gaat om een goede balans tussen verschillende belangen.’

Mij is verteld dat we te maken hebben met een onwillige aannemer
SP-Statenlid Kees Frenay

SP-Statenlid Kees Frenay laat zich ontvallen dat hij onlangs een gesprek heeft gehad met het projectbureau Aanpak Ring Zuid.

‘Mij is verteld dat we te maken hebben met een onwillige aannemer’, zegt hij. Frenay doelt op het feit dat de aannemer er deels voor kiest de grond te bemalen, in plaats van het aanleggen van een bouwkuip. ‘Ook bij de opdrachtgever bestaat er wel degelijk onrust over een goede afloop.’

Slapeloze nachten

Gräper gaat er niet op in, maar geeft wel aan ‘slapeloze nachten’ te hebben gehad van het project Ring Zuid.

‘Er is geen project waar ik zo vaak van wakker lig en waar ik me zo verantwoordelijk voor voel als dit project’, laat ze zich ontvallen. ‘En voor een oplossing: ik denk dat mijn wallen daarvoor nog iets moeten groeien.’

Lees ook:
- Hoe groot is de strop van de zuidelijke ringweg?
- Alles over de zuidelijke ringweg

Meer over dit onderwerp:
zuidelijke_ringweg
Deel dit artikel:

Recent nieuws