Onderzoek Midden-Groningen: armoedeval reëel probleem

Een portemonnee met geld
Een portemonnee met geld © ANP
Mensen die vanuit de bijstand een baan vinden, kunnen er in inkomen op achteruit gaan. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad van Midden-Groningen is uitgevoerd.
De zogenoemde armoedeval wordt veroorzaakt doordat toeslagen voor de huur en de zorgverzekering omlaag gaan en gemeentelijke minimaregelingen wegvallen. Het gaat om regelingen zoals de bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Maximaal 217 euro per maand

Kenniscentrum voor werk en inkomen Stimulansz heeft voor verschillende groepen mensen berekend hoe groot de armoedeval in Midden-Groningen kan zijn.
Alleenstaanden hebben vrijwel nooit te maken met een lager inkomen als ze betaald werk vinden. Voor alleenstaande ouders en gehuwden met kinderen ligt dat anders. Zij kunnen er maximaal 126 (alleenstaande ouders) of 217 euro per maand (gehuwden met kinderen) op achteruit gaan als ze door een hoger inkomen net buiten de minimaregelingen vallen.
Deze bedragen zijn volgens het onderzoeksbureau wel extremen die alleen gelden voor mensen die eerder maximaal gebruik maakten van de regelingen en veel bijzondere bijstand ontvingen. In de meeste situaties zal de armoedeval beduidend kleiner zijn.

'Reëel probleem'

Wethouder Peter Verschuren spreekt van een 'reëel probleem'.
'Dit onderzoek toont nog weer eens de nadelen aan van het ingewikkelde toeslagen- en regelingensysteem dat we als samenleving hebben opgebouwd.', zegt hij.

Oplossingen

Stimulansz noemt in haar rapport verschillende mogelijkheden die de gemeente heeft om de armoedeval kleiner te maken. De gemeente kan bijvoorbeeld een uitstroompremie geven aan mensen die aan het werk gaan of minder strikte inkomensgrenzen hanteren voor minimaregelingen.
Verschuren: 'Op 3 september bespreken we de uitkomsten van het onderzoek met de gemeenteraad. Dan bekijken we ook de mogelijke gevolgen ervan voor ons minimabeleid. Maar voor een echte oplossing van het probleem van de armoedeval is vooral de landelijke politiek aan zet.'