Raadsleden maken zich zorgen om noodbruggen Bourtange

Voetgangers moesten de noodbrug nemen.
Voetgangers moesten de noodbrug nemen. © Wiebe Klijnstra/RTV Noord
Raadsleden in de gemeenteraad van Westerwolde maken zich zorgen over de situatie bij Vesting Bourtange, want de vesting is slecht bereikbaar. Daarnaast zijn sommige noodoplossingen gevaarlijk en niet coronaproof.
Ze willen dat het gemeentebestuur de situatie voor 20 juli, de start van de bouwvakvakantie, aanpast.
De vesting is lastig bereikbaar, omdat onderhoud aan de bruggen langer duurt dan gepland. Een noodbrug en noodpad is aangelegd, maar volgens meerdere raadsleden moet dat noodpad worden aangepast.

Zes spreekwoorden

Raadslid Wilt Meendering (CDA) had een lijstje met vragen, Paul Timmermans (Lijst Timmermans) had een motie voorbereid en Pieter Dinkla (VVD) had een betoog waarin hij zes spreekwoorden en gezegdes over bruggen heeft verwerkt.
De liberaal is afgelopen weekend naar de vesting geweest: ‘Ik moest over een glazen bruggetje lopen, en dat spreekwoord betekent dat het een gevaarlijke onderneming was’, zegt hij tijdens de raadsvergadering. Ook raadsleden Timmermans en Meendering constateerden dat toen ze bij de vesting waren.
'Die platen van het noodpad liggen schots en scheef. Ik moet er niet aan denken dat daar iemand met nattigheid overheen gaat, want ze schuiven zo de gracht in', zegt raadslid Timmermans.

Tegenligger

Daarnaast zouden de corona-maatregelen niet gehandhaafd kunnen worden: 'Als daar een tegenligger aankomt dan passeren ze elkaar met maximaal een decimeter', zegt het raadslid.
Timmermans kwam dan ook met een motie die opdraagt dat de gemeente de situatie deze maand nog aanpakt en daarnaast ook Duitse bebording toevoegt voor de Duitse toerist.

Complexe operatie

Burgemeester Jaap Velema zei overigens dat ze daar al mee bezig zijn, maar noemt het een complexe operatie omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn, zoals ondernemers, inwoners en de stichting. Ze zouden allemaal verschillende oplossingen hebben.
Binnenkort is er een bijeenkomst waarbij de betrokkenen worden ingelicht over de mogelijke oplossingen.
Alle partijen, op de PvdA na, ondersteunden die motie. Volgens de PvdA was de toezegging van het gemeentebestuur voldoende.