Kunnen de afgebrande kippenschuren in Kiel-Windeweer worden herbouwd?

© ProNews
Een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet uitwijzen of de afgebrande kippenschuren van Maatschap de Groot in Kiel-Windeweer uit de as kunnen herrijzen.
De eigenaar van de kippenschuren wil, naast het herstellen van de afgebrande schuren, ook twee nieuwe loodsen bouwen. De provincie Groningen heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd, om uit te zoeken wat dit betekent voor de luchtkwaliteit en geur- en geluidbelasting voor omwonenden.
De twee kippenschuren werden vorig jaar op 7 juli in brand gestoken door een 27-jarige man uit Hoogezand, die hiervoor werd veroordeeld tot een cel- en taakstraf.

Meer ruimte, evenveel kippen

De totale bedrijfsoppervlakte in totaal 19.000 vierkante meter in beslag nemen, zo staat in de plannen. Het aantal kippen blijft gelijk; de dieren krijgen alleen meer ruimte.
'Voor de omgeving is het belangrijk om te weten of dit invloed heeft op onder meer de luchtkwaliteit, geur- en geluidhinder. Vergelijk daarom in het milieueffectrapport de effecten van de nieuwe stallen met de situatie van voor de brand. Dit laat goed zien wat er feitelijk gaat veranderen', schrijft de commissie.

Uitloop

Bij de nieuwe stallen wordt ook rekening gehouden met een overdekte uitloop, die in de toekomst gebouwd kan worden. Deze optie wordt in de vergunningsaanvraag opgenomen. De commissie adviseert om in het rapport ook de langetermijneffecten van de stallen met overdekte uitloop te onderzoeken.