Provinciebestuur kiest voor rondweg Noordhorn

Provinciebestuur kiest voor rondweg Noordhorn
GRONINGEN - Het provinciebestuur van Groningen kiest voor een rondweg om Noordhorn en niet voor een weg tussen de dorpen Noord- en Zuidhorn.
Er wordt al jaren gesproken over een oplossing voor de toegenomen verkeersdrukte op de N355. Twee varianten zijn nog over en het provinciebestuur heeft nu dus zijn voorkeur uitgesproken. De gemeenteraad van Zuidhorn koos eerder al voor deze optie.
De rondweg zou veiliger zijn en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer dan een weg tussen de dorpen. Wel loopt de rondweg door het open landschap. De leden van Provinciale Staten spreken zich op 23 april uit over de keuze van het provinciebestuur.