Nieuwe lokale omroep Het Hogeland laat nog op zich wachten

De initiatiefnemers van de nieuwe lokale omroep: Sarah Stiles, Cees van de Meent en Ina Spijk
De initiatiefnemers van de nieuwe lokale omroep: Sarah Stiles, Cees van de Meent en Ina Spijk © Omroep Het Hogeland
Een jaar geleden besloot de gemeenteraad Omroep Het Hogeland aan te stellen als lokale omroep. Maar er is nog geen website en er zijn ook nog geen radio- en televisie-uitzendingen geweest.
Het college van de gemeente Het Hogeland heeft de raad middels een memo geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Omdat het gemeentebestuur juist in tijden van de coronacrisis een rol voor de lokale omroep weggelegd ziet.
Unaniem besloot de gemeenteraad na veel wikken en wegen niet voor RTVI Hogeland te kiezen maar voor Omroep Het Hogeland, wat toen nog Stichting Lokale Zender Het Hogeland heette. De Commissariaat voor de Media heeft dit advies in november 2019 overgenomen.

Initiatiefnemers

De nieuwe lokale omroep was een initiatief van Cees van de Meent van Winsum Nieuws, Ina Spijk van Samen in Beeld TV uit Uithuizen en Sarah Stiles van Hogeland Films uit Houwerzijl. De laatste twee personen zijn volgens het college niet meer betrokken bij de omroep.
De VVD wilde graag van de wethouder hierop een toelichting. ‘Twee bevlogen leden zijn opgestapt. Eigenlijk waren zij wat ons betreft de meerwaarde. Waarom zijn ze weg?’, vraagt raadslid Attje Waal zich af. Voor de VVD brachten zij de ‘ervaring’ en ‘ambitie’ waarvoor de raad destijds koos.
‘Wij gaan niet over de bedrijfsvoering van een lokale media omroep. Wij hebben met u geconstateerd dat twee van de drie bevlogen krachten weg zijn gegaan’, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. Hij heeft een gesprek gehad met het bestuur en heeft hen laten weten dat de concessie is verleend op een bepaald ambitieniveau en dat dat getoetst gaat worden.
Voor mij was het zeker geen lichte beslissing om eruit te stappen
Sarah Stiles, initiatiefneemster Omroep Het Hogeland

Subsidie

De omroep moet van het college verantwoording afleggen wat er met de subsidie voor het jaar 2020 is gebeurd. Dat moet voor 31 mei 2021 worden gedaan. Tussentijds blijft de gemeente in gesprek met het bestuur van de lokale omroep. ‘Gezien de noodzaak van een goed functionerende omroep.’
De lokale omroep heeft van de gemeente een opstartsubsidie van 24.000 euro gekregen.
Daarnaast is er voor de reguliere subsidie voor het jaar 2020 een bedrag van 30.551 euro verstrekt.

Waarom vertrokken?

Voor Sarah Stiles was het een ‘hele moeilijke beslissing’ om te stoppen bij de omroep. De organisatie heeft volgens haar voor een andere koers gekozen waar ze niet achter kon staan.
‘Dat de raad voor ons en onze expertise gekozen had, was een enorm compliment. Je voelt toch een bepaalde verantwoordelijkheid daardoor, voor mij was het dus zeker geen lichte beslissing om eruit te stappen’, zegt Sarah.
Hoofdredacteur Cees van der Meent laat weten dat de omroep geen andere koers heeft ingezet en ambities niet heeft bijgesteld. ‘Sarah dacht dat we meer gingen inzetten op documentaires. Maar we gaan veel inzetten op DagTV-programma’s en livestreaming.’

Ambities waarmaken

Hij heeft vernomen dat zijn manier van aansturen niet iedereen aanspreekt maar herkent zich niet in deze kritiek. ‘Er moeten nou eenmaal bepaalde keuzes gemaakt worden. Ik ben de hoofdredacteur. Ik moet naar alle mensen luisteren. Er zijn teams samengesteld waarmee ik regelmatig goed overleg heb.’
Dat Ina Spijk momenteel niet actief is bij de omroep heeft volgens van der Meent te maken met ziekte.
De hoofdredacteur maakt zich niet druk over politieke partijen die zich afvragen of de gestelde ambities wel waargemaakt kunnen worden. ‘Het enige wat eigenlijk weggevallen is, zijn de documentaires van Sarah. Alles is verder in stand gebleven. We gaan mooie dingen maken en ambities waarmaken.’

Wisseling in bestuur

Ook zijn er wisselingen geweest bij het bestuur van de omroep. Zo legde Romke Visser zijn functie als voorzitter neer. ‘Dit heeft te maken met privé redenen. Ik was graag actief gebleven en had er veel zin.’
Er is veel op de achtergrond gebeurd. Het kost veel tijd om alles op poten te zetten
Cees van der Meent, hoofdredacteur Omroep Het Hogeland

Lang proces

Dat de omroep nog even op zich laat wachten heeft volgens Visser te maken met veel zaken. ‘Er komt heel veel bij kijken. Afgifte van de juiste papieren. Het bouwen van een studio. Dat kost tijd. En alles moet gedaan worden met vrijwilligers.’
De functie van Romke Visser wordt overgenomen door Rinus Michels laat van der Meent weten. Penningmeester is Ineke Bonder. De andere leden van het bestuur worden vrijdagavond bekend gemaakt.

Programmering

‘Er is veel op de achtergrond gebeurd. Het kost veel tijd om alles op poten te zetten. Bijvoorbeeld de frequentie die je aan moet vragen. Daar gaat tijd overheen’, zegt hoofdredacteur van der Meent. Ook zijn er vrijwilligers gezocht. ‘Het zijn er nu 23. Het is een gemêleerd gezelschap en de regio is goed vertegenwoordigd.’
Vrijdagavond komen de vrijwilligers weer bij elkaar om te praten over de programmering. ‘We gaan heel erg inzetten op interactief. Mensen kunnen bijna bij elk programma inbellen. Of vragen of opmerkingen plaatsen via sociale media’, legt van der Meent uit.
Ook wil de omroep dorpelingen betrekken bij het maken van nieuws. Zo worden er dorpscoronspondenten aangesteld. ‘Onze slogan wordt. Wij zijn omroep Het Hogeland’, zegt van der Meent.
Hoofdredacteur van der Meent laat weten dat op 1 september Omroep Het Hogeland gaat beginnen met tv, radio en internet. ‘We hebben er veel zin in.’