Veem & Factor krijgt forse claims van partners

EEMSHAVEN - Twee bedrijven leggen een claim van in totaal 18 miljoen euro neer bij het overslagbedrijf Veem en Factor in de Eemshaven. Het gaat om de Recyclinggroep N & P in Bergen en Slangen Holding in de Eemshaven.
Veem en Factor zou bij beide bedrijven de samenwerking eenzijdig hebben opgezegd, waardoor de twee een forse financiële aderlating hebben moeten verwerken. Beide partijen beginnen daarom nog deze maand een procedure bij de rechtbank in Groningen.
Bij het recyclingbedrijf N & P betreft het een claim van 10 miljoen euro. Dat bedrijf leverde recyclebare producten aan Veem en Factor, die omgezet kunnen worden in brandstof. Na tussenkomst van het inmiddels nagenoeg failliete Foxfire in Foxhol, kwam het afval uiteindelijk terecht bij V & F, dat het verder verwerkte en zorgde dat het verder werd vervoerd.
De tweede claim is van Slangen Holding BV. Dat bedrijf zou na de grote brand bij Veem & Factor in augustus 2007 de loodsen herbouwen. Het materiaal was zelfs al aangeschaft, toen V & F de samenwerking opzegde.
Waarom het bedrijf in de Eemshaven zo handelde, is niet bekend; V & F zwijgt in alle toonaarden. Volgens de twee bedrijven die nu met een claim komen, liggen hoogstwaarschijnlijk aanzienlijke financiële problemen ten grondslag aan de handelwijze van V & F.
Overigens diende Veem en Factor bij N & P ook een claim in van vijf ton. Dit zou te maken hebben met factureringen. Volgens N & P rammelt de onderbouwing van die claim echter aan alle kanten.
Enkele weken geleden werd bekend dat Veem en Factor wordt vervolgd voor de illegale opslag en doorvoer van gevaarlijk afval.