Banenverlies Oosterlengte mogelijk af te wenden

Banenverlies Oosterlengte mogelijk af te wenden
WINSCHOTEN - Het banenverlies bij Thuiszorg Oosterlengte kan, met hulp van betrokken gemeenten, worden afgewend. Dat is althans de verwachting van de vakbonden.
Bij de Oost-Groninger zorginstelling staan 150 banen op de tocht en moet structureel een miljoen euro worden bezuinigd. De problemen zijn het gevolg van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Na de invoering van die wet kwam de verantwoordelijkheid voor de zorg in handen van gemeenten. Die zouden echter vaak veel goedkopere huishoudelijk zorg toekennen. Veel thuiszorginstellingen kwamen daardoor financieel in de problemen.
De vakbonden Abvakabo en CNV vinden dat de gemeenten Winschoten, Scheemda, Reiderland en Bellingwedde hun verantwoordelijkheid moeten nemen en financieel moeten bijspringen.