Extra geld voor Ring Zuid mogelijk ten koste van andere grote projecten

Een belangrijk deel van de Ring Zuid, bij de DUO, moet verdiept worden
Een belangrijk deel van de Ring Zuid, bij de DUO, moet verdiept worden © VIA Drupsteen
De kans bestaat dat er een streep moet door de trein naar Stadskanaal, de verdubbeling van de N33 richting Appingedam of de aanleg van de Wunderline naar Duitsland. Een deel van het geld dat begroot is voor deze projecten, is nodig voor de bouw van de zuidelijke ringweg.
Dat zegt gedeputeerde Fleur Gräper. Zij zegt dat een deel van het geld uit de pot van Zuiderzeelijn-geld (RSP), nodig is om de vertraging van de zuidelijke ringweg op te vangen. Het plan is onderdeel van het 'akkoord op hoofdlijnen' dat Gräper en aannemerscombinatie Herepoort hebben gesloten.

640 miljoen euro onvoldoende

In het projectbudget voor de aanpak van de zuidelijke ringweg staat een bedrag van 73,9 miljoen euro geboekt voor de post ‘onvoorzien’. Er is een samenwerkingsbijdrage van provincie, Rijkswaterstaat en gemeente Groningen van 36,6 miljoen euro, en er is een verschil van 24,3 miljoen tussen de eindstandprognose van het project en het daadwerkelijke projectbudget.
Dat maakt dat er een ‘stroppenpot’, een beraamde strop, is van 134,8 miljoen euro. De totale beraamde kosten voor de ring zuid komen daarmee op 640 miljoen euro. Nu is duidelijk dat dat niet voldoende is. En dus moet er meer geld bij.
Over de precieze bedragen houd ik mijn mond
Fleur Gräper, gedeputeerde
‘Het gaat ons geld kosten’, zegt Gräper. ‘We hebben geen extra middelen uit de begroting nodig, maar over de precieze bedragen houd ik mijn mond.’
Gräper wil niet zeggen of en hoeveel Rijkswaterstaat extra gaat bijdragen aan de realisatie van de Zuidelijke Ringweg, en hoeveel de provincie zelf zal moeten betalen.

'Financiële pijn acceptabel'

Voor aannemerscombinatie Herepoort is de financiële pijn ‘acceptabel’, zegt woordvoerder Bert Kramer.
‘Aan beide zijden moest water bij de wijn gedaan worden’, zegt hij. ‘Dat is voor ons een gedeelte geweest waarvan wij zeggen: dat vinden we acceptabel om het project tot een goed einde te brengen. Zo kunnen we het project op een fatsoenlijke manier, goed en op tijd tot een succes maken.’
Beide partijen zeggen blij te zijn dat er een akkoord is.
We kunnen nu een feestje met elkaar vieren
Bert Kramer, Herepoort
‘Ik ga ervan uit dat dit het grootste obstakel is geweest’, zegt Kramer. ‘Dit was geen kleintje, dit moest zorgvuldig gebeuren. De kans dat het klapte was er natuurlijk, maar we hebben met elkaar gekeken hoe we eruit konden komen. We willen zorgen dat dit project gaat lukken. Laten we het er maar op houden dat we nu een feestje met elkaar kunnen vieren, dat we dit in elk geval met elkaar kunnen afronden.’

Geldnood gevolg van drie jaar vertraging

Het benodigde extra geld is een gevolg van drie jaar vertraging die is ontstaan in de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Die heeft verschillende redenen. Eerst stoeiden de projectorganisatie en de aannemerscombinatie Herepoort over het definitieve ontwerp voor de bouw van de zuidelijke ringweg. De aannemerscombinatie had meer tijd nodig voor het afronden van het definitieve ontwerp. Eenmaal afgerond vond projectorganisatie Aanpak Ring Zuid dat ze te weinig tijd had om tot een goed oordeel te komen.

De projectorganisatie gaf aan dat ze twijfels had of het werk wel veilig uitgevoerd kon worden. Door die impasse gingen grote werkzaamheden in de zomer van 2018 niet door. Tijdens deze zomerstremming wilde Herepoort de damwanden intrillen, waardoor treinen wekenlang niet konden rijden. Dat moest worden uitgesteld naar een nieuw moment dat het treinverkeer zolang stil kon liggen - pas een jaar later.

Daarnaast zei Herepoort moeite te hebben om goed personeel te vinden, vanwege de aantrekkende economie. Bij elkaar leverden de problemen zo'n drie jaar vertraging op.