Verbod op protesten met trekkers in heel Groningen: 'Dit is bedreigend voor de gezondheid'

Een groep Groningse boeren onderweg in Drenthe
Een groep Groningse boeren onderweg in Drenthe © Venema Media
De Veiligheidsregio Groningen last een verbod in voor demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen. Het verbod gaat direct in en duurt een week.
'De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties', schrijft de Veiligheidsregio op haar website.
'Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.'

Alle gemeenten in Groningen

Om herhaling te voorkomen, geldt vanaf deze maandag tot en met 13 juli 2020 om 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Groningen, wat concreet inhoudt alle gemeenten binnen de provincie Groningen.

'Brandweer, ambulances en politie gehinderd'

'Door de demonstraties is de doorstroming van het verkeer op verschillende plaatsen ernstig belemmerd, waarbij ook de verkeersveiligheid in het geding was', schrijft voorzitter van de Veiligheidsregio Koen Schuiling - ook burgemeester van gemeente Groningen:
'Het veroorzaken van (ernstige) verkeershinder door op de openbare weg te rijden met landbouwvoertuigen, is een bedoeld onderdeel van de betoging. Zulke belemmeringen vormen een bedreiging voor de gezondheid, onder meer omdat de brandweer, ambulances en politie bij de uitvoering van hun (vaak levensreddende) taken daardoor worden gehinderd.'
Bij Groningen Airport Eelde is schade veroorzaakt
Koen Schuiling, voorzitter Veiligheidsregio Groningen
'Bij de demonstraties zijn ook wanordelijkheden ontstaan, waarbij gevaar is gerezen voor de bewoners en bezoekers van de binnenstad van Groningen. Ook op het terrein van Groningen Airport Eelde zijn (verkeers)onveilige situaties ontstaan en is materiële schade veroorzaakt.'

Ervaring van eerdere protesten

'Ik roep in herinnering dat dit beeld van de afgelopen dagen sterk overeenkomt met een aantal onaardvaardbare situaties bij boerenprotesten uit het recente verleden.' Schuiling wijst daarbij onder andere op de bestuurder die door een hek reed op de Vismarkt, en de aanrijding tegen de deur van het provinciehuis. Verder stelt hij dat COVID-regels niet in acht kunnen worden genomen bij de protesten, en noemt hij de mogelijkheden om in te grijpen bij onaangekondigde protesten met grote landbouwvoertuigen te gering.
'Het doel van dit verbod is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren.'

Politie kan handhaven

Het verbod is vastgelegd in een beschikking op basis van de Wet openbare manifestaties en is hier te lezen. De politie is belast met de handhaving van dit verbod.