Plan voor omstreden nieuwe weg op Schier mag verder uitgewerkt worden

Hier moet de nieuwe weg komen
Hier moet de nieuwe weg komen © Harm Carrette
De gemeente Schiermonnikoog mag verder met de uitwerking van de plannen voor een nieuwe weg en de uitbreiding van een bedrijventerrein op het eiland. Maar dan wel met een aanpassing.
Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.

Minder verkeershinder

Het college wil het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uitbreiden. Daarvoor moet een nieuwe weg worden gerealiseerd. De nieuwe route langs het dorp moet zorgen voor minder verkeersoverlast in het dorp, omdat ook de busremise dan kan verhuizen naar het uitgebreide bedrijventerrein.

Dwars door polder

De weg komt dwars door de Banckspolder te liggen, een stuk natuur. Dat zorgt voor veel weerstand op het eiland. Het college heeft eerder al laten weten dat er nog geen schop de grond in gaat, maar dat het gaat om een denkrichting die onderzocht gaat worden.

Weerstand

Tegenstanders lieten dinsdag opnieuw van zich horen tijdens de vergadering. Er waren acht insprekers. Tijdens de vorige vergadering toen het punt ook al op de agenda stond waren er ook meerdere insprekers.
Spandoeken in het dorp tegen de komst van de weg
Spandoeken in het dorp tegen de komst van de weg © Mooiepolder.blogspot.com

Inwoners voelen zich aan de kant gezet

‘De manier waarop deze plannen zijn ontstaan is niet zo handig. De gemoederen lopen hoog op. Op de paden, in het dorp en in de polder’, zegt mevrouw Smit één van de insprekers. Ze vindt dat de raad geen beslissing kan nemen omdat er onvoldoende naar de eilanders is geluisterd en er te weinig informatie is over de gevolgen van het besluit.
Eén van de laatste mooiste polders wordt aangetast
Inspreker tijdens raadsvergadering
‘Ik begrijp de storm en drang van dit college niet om dit grote besluit te nemen in zo’n bijzondere tijd en de inwoners niet goed te informeren en betrekken bij dit plan.’
‘Eén van de laatste mooiste polders wordt aangetast. De weerstand tegen de plannen van het college is groot. En er is veel misgegaan om de eilanders te betrekken bij de planvorming’, zegt een andere inspreker.

Poster voor de ramen

Verspreid door het dorp hebben eilanders posters voor de ramen gehangen. In de polder waar de weg zou moeten komen, staan demonstratieborden. ‘Liever een wijde blik dan blik in de weide’, valt er op één van de borden te lezen.
Een protestbord op de boogde locatie van de weg
Een protestbord op de boogde locatie van de weg © Cunera van Selm/RTV Noord

Honderden handtekeningen

Ook Harm Carrette, tegenstander van het eerste uur, liet opnieuw van zich horen. Hij overhandigde 474 handtekeningen van tegenstanders aan het gemeentebestuur.
‘De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is voor deze plannen, denk- of ontwikkelrichting. De meeste eilanders willen dit gebied ongemoeid laten’, licht Carrette toe. Een aantal tegenstanders vindt dat de busremise aan de Knuppeldam kan worden gevestigd.
Harm Carrette geeft de handtekeningen aan burgemeester Ineke van Gent
Harm Carrette geeft de handtekeningen aan burgemeester Ineke van Gent © Gemeente Schiermonnikoog
Carrette richt zich aan het einde van zijn inspraakmoment ook tot burgemeester Ineke van Gent. De plannen hebben volgens hem voor discussie en verdeeldheid gezorgd. ‘Dat laatste is ongewenst vinden wij. Het is dan ook de taak voor onze burgemeester, zijnde de bestuurder die boven alle partijen staat, om in haar rol als verbinder, aan die verdeeldheid een einde te maken.’
Ook andere insprekers riepen de burgemeester op om meer boven de partijen te gaan staan.

Heftige emoties

De coalitiepartij Samen voor Schiermonnikoog benoemde opnieuw het feit dat sommige raadsleden zich geïntimideerd voelen door tegenstanders. ‘Dit voorstel maakt veel emoties los. Het buitenproportioneel reageren van mensen is belachelijk. Raadsleden wordt het onmogelijk gemaakt om politiek te bedrijven. Hebben inwoners niet door dat ze hiermee mensen wegjagen bij de politiek’, zegt Klaas Kruiger van Samen voor Schiermonnikoog.

Veel onduidelijkheden

Zijn partij steunt het college. Wel vindt men dat het nog duidelijker moet worden dat het om een denkrichting gaat. Hij vindt dat dit goed duidelijk moet worden in het plan en het daarom moet worden aangepast.
‘Mensen bedenken feiten die helemaal niet juist zijn omdat er weinig informatie beschikbaar is. Er zijn mensen die denken dat er een besluit ligt en dat er een schop de grond ingaat en huizen gesloopt worden’, zegt Klaas Kruiger. ‘Zover is het nog lang niet en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Er is alleen nog sprake van een denkrichting.'
Samen voor Schiermonnikoog wil dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen.
Kruiger: 'In de uitwerking van uw denkrichting moet het college de inwoners betrekken. Ze willen daarom dat het college met een communicatieplan komt. '
Ook de andere coalitiepartij, Schiermonnikoogs Belang, wil dat inwoners meer betrokken worden bij de plannen. ‘Er is veel commotie met zin en onzin. Er worden veel onduidelijkheden de wereld in geholpen’, zegt fractievoorzitter Wyb Jan Groendijk.
Beide partijen stemden uiteindelijk voor de 'denkrichting'.

Oplossing voor problemen?

Atze Postma van Ons Belang, de enige oppositiepartij op het eiland, kan zich niet vinden in het plan zoals dat voorlag. ‘Er is te weinig maatschappelijk draagvlak.’
De partij vindt dat er te weinig informatie is over de vraag of de verplaatsing van de busremise naar de nieuwe locatie de verkeersproblemen in het dorp oplost.
De partij stemde tegen en vindt dat er meer alternatieve locaties voor de verplaatsing van een busremise onderzocht moeten worden. Ook zien ze de komst van grote bedrijven op het terrein bij het Melle Grietjespad niet zitten. Ze hadden graag meer denkrichtingen gezien.
Het dorp is niet gemaakt op 300.000 gasten per jaar met allerlei autobewegingen daarbij
Erik Gerbrands - Wethouder Schiermonnikoog

Reactie college

‘Dit is geen kant en klaar voorstel of bouwplan. Wij willen juist met de bevolking in gesprek en niks doen in achterkamertjes’, zegt wethouder Erik Gerbrands (Schiermonnikoogs Belang). De wethouder kon zich vinden in een aanpassing van het plan en dat het daarmee duidelijk wordt dat het om een 'denkrichting' gaat.
Hij begrijpt dat partijen meer onderbouwing willen. ‘Dat was ook de bedoeling. Ik vind het fijn dat wij deze denkrichting verder mogen ontwikkelen. Maar we kunnen het nooit zo doen dat iedereen tevreden is. We moeten de beste keuze vinden die een goed leefbaar en veilig dorp biedt.’
De verkeersveiligheid en autoluwe straten zijn voor het college de redenen geweest om met deze denkrichting te komen, volgens Gerbrands. Hij vindt dat er noodzaak is om wijzigingen aan te brengen en een busstation buiten het centrum te realiseren, om alle toeristen in goede banen te leiden. ‘Het dorp is niet gemaakt op 300.000 gasten per jaar met allerlei autobewegingen daarbij.’

Teleurstelling

Harm Carrette was na afloop van de raadsvergadering teleurgesteld. ‘Het naast je neerleggen van zoveel handtekeningen vind ik heel erg bedroevend. Een groot deel van de bevolking wil dat de Banckspolder onaangetast blijft. Alleen Ons Belang heeft naar onze bezwaren geluisterd voor mijn gevoel.’
Dat sommige partijen zich geïntimideerd voelen kan Carrette zich niet voorstellen. ‘Wij voeren op een juiste manier protest. We blijven actief en gaan rustig de zaak volgen.’