Bezuinigingen raken Hogelandsters: raad kan kiezen uit drie scenario’s

Gemeente Het Hogeland gaat bezuinigen
Gemeente Het Hogeland gaat bezuinigen © RTV Noord
De gemeente Het Hogeland zit in financieel zwaar weer. Er moet bezuinigd worden. Het college biedt de raad drie scenario’s aan om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen.
De gemeente verwacht in 2020 een tekort te hebben van 5,2 miljoen. Deze loopt op in de aankomende jaren. Dat wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen.
Bij het tekort is nog geen rekening met de effecten van de coronacrisis. Ook verwacht het college minder geld te krijgen van het Rijk. Door een herverdeling van het gemeentefonds. Een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Dit is ook nog niet opgeteld bij het te verwachten verlies.

‘Zorgelijk’

Er moet volgens het college ‘ingrijpende keuzes’ gemaakt worden omdat de financiële situatie ‘zorgelijk’ is.
Het college van burgemeester en wethouders komt daarom met voorstellen. In een veertig pagina tellend document stelt het college bezuinigingsmaatregelen voor. Zelf noemen ze dit een ‘bouwstenennotitie’.

Drie scenario’s

Het college schetst drie scenario’s om de financiële huishouding de komende jaren op orde te krijgen.

Scenario 1

Er worden bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie voorgesteld. De gemeente heeft hierop al bezuinigd. maar wil nog efficiënter gaan werken.
Er worden maatregelen in het sociaal domein genomen. Zo moet de jeugdzorg op de schop en moet er meer aan preventie worden gedaan.
Investeringen worden uitgesteld en afgesteld.
Er komt een verhoging van de onroerendezaakbelastingbelasting (ozb) van 5 procent.

Scenario 2

In het tweede scenario wordt aanvullend op scenario 1 een stijging van de ozb voorgesteld van 7,5 procent. Dit geeft een positiever begrotingssaldo, ruimte om tegenvallers op te vangen en ook de Algemene Reserve verder op te bouwen aldus het college.

Scenario 3

In het derde scenario wordt aanvullend op de scenario’s 1 en 2 voorgesteld om het dorpenfonds en het ondernemersfonds helemaal op te heffen.
Ook wordt er extra bezuinigd op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Als dit scenario wordt uitgevoerd is het begrotingssaldo het meest positief en kan de algemene reserve van de gemeente aanzienlijk worden opgebouwd.

Voor alle scenario's

In alle scenario’s wordt er ook 100.000 euro bezuinigd op de sport(accomodaties). Samen met de sportverenigingen wordt gekeken hoe dit gerealiseerd kan worden.
Ook gaat er minder geld naar het dorpenfonds. Dit is een pot met geld waarvan de dorpen activiteiten kunnen organiseren die de leefbaarheid ten goede komen. Ook wordt er gekort op het ondernemersfonds.
Verder moet het afstoten van panden een besparing opleveren. Monumenten als molens en kerktorens, dorpshuizen, locaties voor kinderopvang en commercieel- en recreatief vastgoed worden afgestoten.
De gemeente opereert nu nog vanuit vier gemeentehuizen. Dat moeten er ook minder worden om geld te besparen. Momenteel loopt daar een onderzoek naar. Duidelijk is al wel dat de gemeente in 2022 van 4 naar 3 gemeentehuizen wil.

Keuze maken

Het college stelt de raad voor om uit 1 van deze 3 scenario’s te kiezen. Daarbij spreekt het college haar voorkeur uit voor scenario 2.
De gemeente wil ondanks de financiële barre situatie ook investeren. ‘Want investeren blijft noodzakelijk om ook op de langere termijn een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is’, laat het college weten.
Na de zomer, op 2 september behandelt de gemeenteraad de bouwstenennotitie van de gemeente Het Hogeland.