Samen aan de slag met energiebesparing

GRONINGEN - Overheid en bedrijfsleven in Groningen hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk projecten voor energiebesparing en duurzame energie te ontwikkelen.
Vrijdag tekenden ze daarvoor een overeenkomst op het provinciehuis in Groningen.
Eén van de eerste projecten die het Energieconvenant uitvoert is besparing op openbare verlichting. Daarvoor is een speciale scan ontwikkeld. Gemeenten kunnen met behulp van de scan tot twaalf procent op de verlichtingskosten besparen.
Deelnemers aan het Energieconvenant zijn provincie en gemeente Groningen, Gasunie, Gasterra, Essent, Nuon, het Waterbedrijf Groningen en de Rabobank. Ook andere overheden en bedrijven, milieuorgansiaties en kennisinstellingen hebben interesse in het convenant.