Instellingen

Groningen Seaports investeert ruim 25 miljoen euro in nieuw bedrijventerrein

Het braakliggende terrein (oranje/licht bruin) waar het bedrijventerrein wordt ontwikkeld.
Het braakliggende terrein (oranje/licht bruin) waar het bedrijventerrein wordt ontwikkeld. © Koos Boertjens
Havenschap Groningen Seaports gaat het Heveskesterrein tussen het Chemiepark en aluminiumfabriek Aldel geschikt maken om er industrie te vestigen. Daarmee is een investering gemoeid van ruim 25 miljoen euro.
Zo wordt het 42 hectare metende terrein aangesloten op de bestaande wegen, kabels en leidingen, en wordt het bouwrijp gemaakt. Ook wordt het met de bestaande utiliteiten van het Chemie Park Delfzijl verbonden, inclusief een waterstofleiding. Verder komen op het terrein gezamenlijke faciliteiten zoals parkeervoorzieningen, een poortgebouw en een weegbrug.
Het nieuwe industriegebied, met tenslotte 29 hectare aan uitgeefbare kavels, gaat naar verwachting werk bieden aan 200 tot 250 mensen.

Nieuwe bedrijvigheid

Onlangs maakte Heuvelman GSO bekend zich op dit terrein te gaan vestigen, terwijl eerder al SkyNRG en Avantium aangekondigden zich in Delfzijl te willen vestigen. Ook North Water wil haar activiteiten in Delfzijl uitbreiden.
Het Heveskesterrein.
Het Heveskesterrein. © Google Streetview
Seaports voert het project de komende vier jaar in fases uit om de indeling zo lang mogelijk flexibel te houden, maar houdt daarbij wel rekening met de wensen van de beoogde afnemers.
Deze voorinvestering helpt potentiële klanten om hun plannen mogelijk te maken
Directeur Cas König - Groningen Seaports

Energietransitie

Directeur Cas König van Groningen Seaports: 'Dit is een mooi voorbeeld van industriële wisselwerking, waarbij we in sterke samenhang met de omliggende bedrijvigheid een decennialang leegstaand terrein tot wasdom laten komen. Dit door er in gezamenlijkheid met onder meer overheden, bedrijven en andere partijen en instanties een optimaal vestigingsklimaat te creëren. Deze voorinvestering helpt potentiële klanten om hun plannen mogelijk te maken. Het betekent een enorme impuls voor de ontwikkeling van de energietransitie in het algemeen en de duurzame economische activiteiten in Delfzijl in het bijzonder.'

Werkzaamheden gestart

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en bestaan onder andere uit het ophogen van het terrein, de ontmanteling van een oud baggerspeciedepot, het aanleggen van sloten, wegen, een omheining en een toegangspoort. Ook zal er een laad- en losfaciliteit in het Oosterhornkanaal worden gebouwd.