Teveel leegstand in provincie Groningen

GRONINGEN - Er is teveel leegstand van gebouwen in de provincie Groningen en gemeenten weten er bovendien te weinig van af.
Dit blijkt uit een onderzoek van de Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed in opdracht van het Ministerie van VROM. Die inventariseerde met het project de Oude Kaart van Nederland leegstaande fabrieken, gebouwen en objecten.
Het onderzoek moet er voor zorgen dat gemeenten en provincies betere afspraken maken om leegstand en verrommeling van het landschap tegen te gaan.