Twee miljoen euro voor beheer Waddenzee

Het waddengebied
Het waddengebied © Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat krijgt vanaf 2022 jaarlijks zo'n twee miljoen euro voor de Waddenzee. Rijkswaterstaat is de beheerder van het natuurgebied.
Anderhalf miljoen euro wordt gestoken in monitoring van de Waddenzee. De rest wordt geïnvesteerd in het beheer van de natuur.

Aanvullende kennis

De laatste jaren is het inzicht ontstaan dat er aanvullende kennis nodig is voor beter natuurbeheer van de Waddenzee. Daarvoor wordt samengewerkt tussen verschillende instanties, maar volgens Rijkswaterstaat ontbreekt er kennis voor een beter natuurbeheer in de Waddenzee. Met het geld moeten nieuwe inzichten worden verkregen, of beheermaatregelen worden aangescherpt of vernieuwd.

Nieuwe inzichten

Vanaf 2022 zijn de financiële middelen structureel beschikbaar. De komende tijd wordt al budget beschikbaar gesteld en kunnen de eerste taken worden opgestart. Tegelijkertijd vinden er de komende maanden gesprekken plaats over de opbouw van het programma.