Zoutbedrijf Nouryon betert zich, maar blijft onder verscherpt toezicht

Zoutwinning
Zoutwinning © Archief/RTV Noord
Zoutwinningbedrijf Nouryon blijft in elk geval tot het einde van dit jaar onder verscherpt toezicht staan van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Nouryon, voorheen AkzoNobel, staat sinds eind 2016 onder verscherpt toezicht. Het is wel zo dat het bedrijf zich betert.
SodM over het verscherpt toezicht: ‘Dat is ingesteld omdat lekkageproblemen bij de zoutwinning niet goed onder controle waren. Ook gaf Nouryon het opruimen van niet meer gebruikte cavernes (zoutputten) te weinig urgentie.’

Nouryon betert zich

In een rapport, opgesteld door SodM, schrijft inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren: ‘SodM ziet de duidelijke vooruitgang die Nouryon van 2019 tot nu toe heeft geboekt. Ik zie een omslag in de communicatie van gesloten naar meer openheid en de eerste positieve resultaten van de intentie van Nouryon om veiligheid voor mens en milieu bij haar mijnbouwactiviteiten te verankeren in de organisatie.’
Toch is dat voor Kockelkoren niet genoeg om het verscherpt toezicht los te laten. ‘Ik constateer tegelijkertijd nog onvoldoende begrip van de complexiteit en risico’s en bij de complexe onderwerpen onvoldoende besef van urgentie bij directie/hoger management.’

Meerdere putten

Nouryon bezit meerdere zoutputten in en rondom Winschoten, Heiligerlee en Westerlee.
Het zoutwinningsbedrijf wil al langer een nieuwe zoutput slaan, maar het SodM adviseerde minister Eric Wiebes eerder al om daar geen toestemming voor te geven. Het SodM wil eerst een gedetailleerd sluitingsplan met een goed onderbouwde analyse zien.