Raad van State veegt bezwaren van tafel: 'Gasbesluit 2019/2020 is goed afgewogen'

Het gebouw van de Raad van State
Het gebouw van de Raad van State © ANP
Minister Eric Wiebes (VVD) heeft op de juiste manier een afweging gemaakt bij het instemmen met de winning van maximaal 11,8 miljard kubieke meter gas in het gasjaar 2019/2020. Dat staat in de uitspraak van de Raad van State. Die boog zich de afgelopen anderhalve maand over het gasbesluit van de minister.
De Groninger Bodem Beweging en andere individuele gedupeerde Groningers gingen bij de Raad van State in beroep. Zij willen dat de gaswinning nog sneller naar nul gaat en ze willen dat er meer aandacht is voor de versterking en de schadeafhandeling. Drie keer eerder (2015, 2017 en 2019) vernietigde de Raad van State een gasbesluit van de minister. Nu is dat dus niet het geval.

Rekening gehouden met onzekerheden

De minister heeft volgens de Raad van State de veiligheidsrisico's op de juiste manier vastgesteld en maatregelen genomen om de schadeafhandeling te versnellen. 'In het veiligheidsonderzoek is rekening gehouden met onzekerheden en is uitgegaan van slechtere uitgangspunten dan zich in werkelijkheid zullen voordoen', verklaart de hoogste bestuursrechter van het land de uitspraak.
'Ook heeft hij aangetoond dat hij de gaswinning zo snel mogelijk naar nul afbouwt, maar dat hij de gaswinning dit jaar nodig heeft om aan de leveringszekerheid te voldoen. Behalve met de belangen van de Groningers, heeft de minister in zijn besluit ook rekening gehouden met de belangen van de Nederlandse en buitenlandse huishoudens en anderen die Gronings gas gebruiken en de gevolgen voor hen als de gaswinning direct wordt beëindigd.'

Nog niet zonder problemen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State concludeert wel dat de versterking van woningen nog niet zonder problemen verloopt en dat niet alle bezwaarmakers tevreden zijn met de schadeafhandeling. 'Toch staan deze omstandigheden niet in de weg van het besluit van de minister om met de gaswinning in te stemmen.'
De provincie, de aardbevingsgemeenten, de waterschappen en de Veiligheidsregio zijn dit jaar niet in beroep gegaan bij de Raad van State. Zij vonden de kans van slagen bij voorbaat te klein, omdat het belangrijk argument in eerdere jaren - terug naar 12 miljard kuub - al was behaald.