Ook dit jaar geen extra zand op Schier

het strand van Schier
het strand van Schier © Groningen in Beeld/Jan de Jonge
Rijkswaterstaat heeft het besluit over het opspuiten van zand op Schiermonnikoog opnieuw met een jaar uitgesteld.
Vorig jaar werd ook al besloten een strook van ruim een kilometer tussen de strandpalen 3 en 5 niet op te hogen.
De noordwestkust van het eiland wordt daar steeds smaller. Rijkswaterstaat verwacht dat deze ontwikkeling doorgaat en wilde daarom een zogenoemde zandsuppletie uitvoeren.
Na overleg met de betrokkenen is besloten om deze natuurlijke ontwikkeling van de kust vooralsnog zijn gang te laten gaan. Over een jaar wordt de situatie opnieuw bekeken.

Geen overstromingen

Komend jaar worden nieuwe afspraken gemaakt over het onderhoud van de kust van Schiermonnikoog. Het is de bedoeling de natuurlijke dynamiek van de kustlijn zoveel mogelijk de ruimte te geven. Hierbij mogen geen risico's op overstroming ontstaan, maar daar is volgens Wetterskip Fryslân voorlopig geen sprake van.
Rijkswaterstaat benadrukt wel dat op termijn een zandsuppletie alsnog nodig kan zijn om het eiland te beschermen.