Gezond en veilig werken op kantoor, hoe regel je dat?

Sinds de corona-uitbraak is thuiswerken de norm, maar geleidelijk keren medewerkers terug naar kantoor. Daar moet dan wel coronaproof gewerkt kunnen worden. Iets dat werkgevers voor lastige kwesties plaatst, op het gebied van privacy bijvoorbeeld.

Heb je gezondheidsklachten, dan word je geacht thuis te blijven. Maar hoe zorg je er als werkgever voor dat medewerkers dit serieus nemen? En wat weegt dan zwaarder: privacy met betrekking tot medische gegevens of het streven naar een veilige werkplek?

Aansprakelijk

Iedere werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Je bent écht aansprakelijk wanneer een medewerker schade lijdt doordat je je niet aan deze verplichting houdt.

Voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die is erg duidelijk over verwerking en bewaren van medische gegevens van medewerkers: het mag niet.

Het is echter in deze coronatijd nog onduidelijk hoe hier juridisch mee wordt omgegaan. Er zijn nog geen gerechtelijke uitspraken verschenen op dit gebied.

Testen op corona

Bij de zorgplicht van de werkgever hoort ook dat deze het risico op besmetting tot een minimum beperkt en de adviezen van het RIVM in acht neemt. Ook moet de werkgever erop toezien dat de medewerkers het beleid opvolgen.

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat medewerkers de gezondheidsmaatregelen opvolgen. Zo kan een werkgever medewerkers een gezondheidsprotocol laten tekenen en ze pas daarna toelaten tot de werkplek. Een stap verder is afnemen van een gezondheidstest, zoals een coronatest of temperatuurmeting. Maar mag dat?

Temperatuur meten

Na de uitbraak van het coronavirus heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven dat het meten van de lichaamstemperatuur van medewerkers in principe verboden is. Inmiddels is dat iets genuanceerd.

Voorzichtigheid is geboden bij het doen van gezondheidstests
Anneke Hemmen - Personeelsdeskundige

Een werkgever mag de lichaamstemperatuur meten, zolang de gegevens niet verwerkt worden. Dus er mag gemeten worden maar de gegevens mogen niet administratief verwerkt worden of gebruikt worden om bijvoorbeeld door een toegangspoortje te kunnen. Voorzichtigheid is dus geboden bij het doen van gezondheidstests.

Bedrijfsartsen plaatsen kanttekeningen bij het nut van temperatuurmeting en raden het zelfs af. De bedrijfsarts mag zelf een medewerker wel (laten) testen, als hij vermoedt dat die besmet is. Sinds kort kan een medewerker zelf ook contact opnemen met de GGD om zich te laten testen.

Instructies

Vanuit zorgplicht dienen werkgevers duidelijke instructies te verstrekken over (arbo)beleid van de organisatie. Het is raadzaam om hiervoor een protocol op te stellen, waarin alle maatregelen en voorschriften zijn vastgelegd. Raadpleeg hiervoor de arbodienst.

Nog een aantal aanvullende tips voor een gezonde en veilige werkvloer:
- Raad reizen naar oranje en rode coronagebieden af of verbied ze
- Stel een meldingsplicht in voor werknemers die toch naar die regio's afreizen. Verbied hun de toegang voor een bepaalde tijd, twee weken bijvoorbeeld
- Leg vast dat er gevolgen zijn voor uitbetaling van het loon wanneer een medewerker het corona-gezondheidsprotocol overtreedt
- Maak duidelijk wat van medewerkers wordt verwacht wanneer ze contact hebben gehad met een besmet persoon of wanneer er een vermoeden van besmetting is
- Communiceer helder over het protocol.

Zorg verder voor de inmiddels bekende maatregelen:
- Zorg voor voldoende handzeep
- Plaats desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten
- Maak oppervlakken die veel worden aangeraakt regelmatig schoon (deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen)
- Faciliteer thuiswerken maximaal
- Geen handen meer schudden.

Anneke Hemmen heeft een adviesbureau voor loopbaanmanagement.

Lees ook:
- Alles over het coronavirus

Meer over dit onderwerp:
coronavirus zorg weer economie noordzaken
Deel dit artikel:

Recent nieuws