Statenoppositie: 'Ontbind contract aannemer Ring Zuid'

De provincie en Rijkswaterstaat moeten het contract met combinatie Herepoort ontbinden en de aanpak van de zuidelijke ringweg opdelen in deelprojecten. Die deelprojecten moeten vervolgens opnieuw worden aanbesteed, om per onderdeel te kijken waar er geld bespaard kan worden.

De oppositiepartijen Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50 Plus zeggen zo een miljoenenstrop deels te willen voorkomen. Vorige week werd duidelijk dat meerdere grote projecten, zoals de verdubbeling van de N33 en de trein Veendam-Stadskanaal, mogelijk niet doorgaan door forse kostenoverschrijding bij de bouw van de zuidelijke ringweg.

Open brief

De zeven oppositiepartijen hebben in een open brief gesteld dat de 'miljoenenstrop van de zuidelijke ringweg vraagt om nieuwe contracten.'

De bouw van de Zuidelijke Ringweg werd in 2016 aanbesteed voor 388 miljoen euro aan bouwkosten, met een totaal projectbudget van 639 miljoen euro. Dat bedrag wordt volgens de partijen fors overschreden.

Besparing

De partijen schrijven dat de provincie, Rijkswaterstaat en Herepoort twee besparingen in het oorspronkelijke plan hebben gevonden, door een deel van de verdiepte ligging niet met onderwaterbeton, maar met bronbemaling aan te leggen. Dat scheelt ongeveer 200 miljoen euro. Ook wordt er één tunnelbak voor beide richtingen gebouwd in plaats van twee, wat het oorspronkelijke plan was. Dat bespaart 100 miljoen euro.

Wat is er bij aanbesteding mis gegaan? Wie heeft wie zand in ogen gestrooid? Zijn alle betrokkenen wel op hun taak berekend?
De voltallige oppositie in Provinciale Staten

'In de uitvoering is zodoende 300 miljoen bespaard. Samen met de royale reservepot van aanvankelijk 170 miljoen is dat nog steeds niet genoeg om de meerkosten op te vangen. Dat roept vragen op. Wat is er bij aanbesteding mis gegaan?', schrijven de partijen. 'Wie heeft wie zand in ogen gestrooid? Zijn alle betrokkenen wel op hun taak berekend? Belangrijke vragen die zeker beantwoord moeten worden.'

Project opknippen

De zeven oppositiepartijen wijzen de provincie erop dat er weliswaar vooruitgang is geboekt via de commissie Hertogh, maar dat de afspraken op hoofdlijnen die gedeputeerde Fleur Gräper (D66) met combinatie Herepoort sloot, slecht is voor de projecten in de Ommelanden, zoals de N33 en de trein naar Stadskanaal.

De partijen wijzen naar het project 'Zuidasdok' in Amsterdam, waar professor Marcel Hertogh een soortgelijke bemiddelingspoging waagde. 'De oplossing daar bestaat eruit dat het contract is ontbonden, het project is opgeknipt in overzichtelijke deelprojecten die vervolgens na een nieuwe ‘nut-en-noodzaak-analyse’ stuk voor stuk worden aanbesteed en uitgevoerd.'

Financiële ruimte

Op deze manier moet volgens de partijen financiële ruimte komen om de drie projecten die nog in de compensatiepot voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn zitten, te financieren.

Daarnaast moet de provincie bij het Rijk aankloppen om alsnog extra bij te dragen, zodat de financiële strop niet alleen voor de provincie is. Dat is - zo zeggen de partijen - bij de Zuidasdok ook gebeurd.

Lees ook:
- Meerdere grote projecten onzeker door kostenoverschrijding Ring Zuid
- Alles over de zuidelijke ringweg

Meer over dit onderwerp:
zuidelijke_ringweg
Deel dit artikel:

Recent nieuws