Jeugdsoos niet blij met communicatie gemeente Het Hogeland

De overkapping naast de jeugdsoos
De overkapping naast de jeugdsoos © Jeugdsoos de Dump
Jeugdsoos Ulrum is niet blij met de communicatie met de gemeente Het Hogeland. Het bestuur wil graag dat een zelfgemaakte overkapping kan blijven staan.
Hierover zijn reeds meerdere gesprekken gevoerd. De gemeente wil het bouwwerk, dat door het bestuur van de soos gemaakt is, namelijk weg hebben. Reden: er mag niet zo maar iets aan gemeentelijke gebouwen worden aangebouwd.

Veilig gemaakt

‘We hebben met de gemeente op 22 juni een gesprek gehad. Twee mensen van het vastgoed team zijn bij ons langs geweest en een jongerenwerker. We hebben aan hen uitgelegd hoe we het veilig hebben gemaakt’, zegt bestuurslid Jeroen Venhuizen. Volgens hem was het een goed gesprek en waren ze gevoelig voor de argumenten die werden aangedragen.
Ze lieten weten dat ze onze argumenten begrijpen en vonden ook dat het bouwwerk solide in elkaar zit
Jeugdsoos-bestuurslid Jeroen Venhuizen
Het bestuur heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld. Zo zijn er een brandblusser en een nooduitgang aanwezig. Om te voorkomen dat er jongeren gaan rondhangen buiten openingstijden is er een live camerasysteem opgehangen.

Niks vernomen

‘Ze lieten weten dat ze onze argumenten begrijpen en vonden ook dat het bouwwerk solide in elkaar zit. Er is afgesproken dat de wethouder contact met ons zou opnemen of we een plan konden maken waarin we uitleggen waarom de overkapping kan blijven staan. Maar we hebben nog niks vernomen tot op de dag van vandaag’, vertelt Venhuizen.
Ook op andere vlakken vindt het jeugdsoos bestuur de communicatie met de gemeente niet goed.
‘We hebben aangegeven hoge energielasten te hebben. Daar werd grappend op gereageerd en gevraagd of we misschien plantjes op zolder hebben. Misschien dat ze dat zelf grappig vinden, maar het is voor ons een serieus probleem. Daar hebben we niks meer van gehoord’, zegt Venhuizen. Het bestuur voelt zich niet serieus genomen.
Wij laten hem mooi staan en gaan hem zelf ook niet weghalen
Jeroen Venhuizen
Op 1 augustus moet de veranda weg zijn. ‘Wij laten hem mooi staan en gaan hem zelf ook niet weghalen’, zegt Venhuizen. ‘Wij willen geen medelijden, weerstand of onrust creëren, maar ons geduld met gemeente Het Hogeland is op.’

Gemaakte kosten

Mensenwerk Hogeland, dat verantwoordelijk is voor de jongerenwerkers in de gemeente, heeft het soosbestuur aangeboden om de gemaakte kosten voor de overkapping te vergoeden als die verwijderd moet worden.
'Reden hiervoor is dat we de jeugdsoos niet goed hebben geadviseerd op het moment dat ze ons vroegen of er een bouwvergunning aangevraagd moet worden voor het aanbouwen van een overkapping', laat Marcel van Leeuwen weten van Mensenwerk Hogeland.

Toestemming verleend

Ze hadden de jongeren namelijk toestemming verleend om de overkapping te maken. 'Wij dachten dat het niet nodig was, terwijl er wel een vergunning nodig was. Met het vergoeden van de gemaakte kosten willen we als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen voor het verkeerde advies.'
De gemeente Het Hogeland laat weten uit te zoeken wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de overkapping.