Afspraken bewoners Aa en Hunze en windpark Veenkoloniën bijna rond

De Omgevingsadviesraad (OAR) in de gemeente Aa en Hunze en de initiatiefnemers van de bouw van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn dicht bij het maken van afspraken over onder meer een gebiedsfonds.

Adviseur Rob Rietveld van de OAR zegt dat er ruim een jaar gepraat is om te komen tot een constructief overleg, maar dat afspraken op verschillende thema’s nu dichtbij zijn.

De OmgevingsAdviesRaad (OAR) in die gemeente is vorig jaar maart opgericht in verband met de ontwikkelingen rondom de komst van het windpark in de Veenkoloniën. De adviesraad bestaat uit verenigingen Dorpsbelangen (Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasseltenijveenschemond), deelnemers vanuit een Bewonersplatform en Windmee, een fonds dat investeert in duurzame energie.

De OAR overlegt met onder meer de directeur van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en de voorzitter van Windpark Oostermoer.

Niet geharnast

Rob Rietveld uit Annerveenschekanaal ondersteunt de adviesraad als adviseur. Hij wil benadrukken dat hij in zijn rol als adviseur neutraal tracht te blijven. 'In het begin werd ik anders gezien, omdat ik mede-oprichter ben van Tegenwind Veenkoloniën. Maar ik ben van mening dat je die sentimenten moet kunnen scheiden. Het gaat er nu om dat de inwoner het gevoel krijgt echt mee te worden genomen.'

Rietveld staat er niet geharnast in: het windpark komt er, dus nu moeten omwonenden en initiatiefnemers zo goed mogelijk met elkaar verder. Regelmatig vergadert de adviesraad over de ontwikkelingen rondom het windpark. 

Voor ieder jaar protest over de komst van een windpark, moet je een maand praten om de verhoudingen te verbeteren
Rob Rietveld - adviseur van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

'In het begin was het vooral de plek waar emoties werden geuit. Ik zeg weleens: voor ieder jaar protest over de komst van een windpark, moet je een maand praten om de verhoudingen te verbeteren. Dat gaat nu de goede kant op', vat Rietveld samen. 

De omgevingsadviesraad stelt ook spelregels op rondom de besteding van het geld in het Gebiedsfonds. Het fonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren.

De verdeling van het geld dat erin wordt gestopt:
- Provincie Drenthe: 1,75 miljoen euro (tien jaar)
- Het Rijk: 2,1 miljoen euro (tien jaar)
- Gemeente Borger-Odoorn: 565.500 euro (tien jaar)
- Gemeente Aa en Hunze: 312.000 euro (tien jaar)
- Windpark De Drentse Monden en Oostermoer: 1,5 miljoen euro (vijftien jaar, gebaseerd op vijftig cent per Megawatt uur van elke turbine)

Het gebiedsfonds kent drie regelingen: de burenregeling, de dorpenregeling en een fonds voor regionale projecten. De burenregeling bestaat uit het bedrag van de initiatiefnemers van het windpark. Dat is een regeling die uitbetaald wordt, afhankelijk van de afstand tot een windturbine. Afspraken over de afstand en het bedrag moeten nog gemaakt worden.

De dorpenregeling bestaat uit het geld van de overheden en is bedoeld voor activiteiten binnen de dorpen. Onder het fonds voor regionale projecten valt ook een revolverend fonds. Dat is een fonds waaruit budget wordt toegekend aan derden, zonder dat dit beperkt is tot een boekjaar. De geldverstrekking vindt veelal plaats in de vorm van een lening. De spelregels worden nog door de OAR bepaald. Hierbij is het windpark geen partij.

Extra fonds voor boeren

Er zijn inmiddels verschillende werkgroepen opgericht. 'Voor bijvoorbeeld een planschaderegeling, een werkgroep die over de bouw en techniek van het windpark gaat en de afstemming met de omgeving. Maar ook over de burenregeling, financiële participatie en het landschappelijk inpassingsplan', somt Rietveld op.

'Maar er wordt ook gesproken over een extra fonds, waar boeren wel aan deelnemen en over meepraten. Dat kan een fonds zijn dat lokale economische initiatieven stimuleert. De initiatiefnemers, de boeren, hebben aangekondigd een extra bijdrage te willen doen, bovenop hun bijdrage in het gebiedsfonds. Daar wordt ook over gesproken.'

En wanneer de afspraken er moeten staan? 'Ja, die moeten eind van het jaar wel rond zijn', besluit Rietveld. Hij is optimistisch over de progressie die is geboekt.

'Inwoners te laat meegenomen'

In Borger-Odoorn wordt nu een adviesraad opgericht. Burgemeester Jan Seton liet weten dat dat in het voorjaar 2021 ongeveer rond is. Rietveld: 'Die raden zijn wel allemaal veel te laat opgericht. De inwoners hadden in het begin van het proces meegenomen moeten worden. Er is heel veel gebeurd. In Borger-Odoorn speelt onder meer de weerstand van Platform Storm nu nog steeds een enorme rol.' 

Daarnaast, als de windmolens er staan in 2021, moet er gesproken worden over het eventuele behouden van de adviesraden, vindt hij. 'De afspraken moeten gecontroleerd blijven worden. Want hoe hou je anders het collectief geheugen bij?'

Lees ook:
- Half jaar lang windmolenonderdelen door Veenkoloniën
- Half miljoen vanuit Drenthe voor gebiedsfonds windpark Drentse Monden en Oostermoer
- Turbulente Tijden #3: 'Mensen worden extreem gemaakt, doordat ze genegeerd worden'

Meer over dit onderwerp:
boeren duurzaamheid windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws