Politiek over horeca: 'Eerder sluiten, meer handhaven en eenrichtingsverkeer'

Een volle kroeg in Stad leidt tot ergernis in Stadskanaal
Een volle kroeg in Stad leidt tot ergernis in Stadskanaal © Martin Drent/RTV Noord
De politiek in de gemeente Groningen mengt zich in de discussie over de te nemen coronamaatregelen in de nachthoreca. Partijen hebben verschillende ideeën. De één wil dat er meer gehandhaafd wordt, de ander oppert om zaken desnoods sluitingstijden op te leggen.
Alle partijen zijn het erover eens dat het in het stadscentrum soms te druk is in de nachtelijke uurtjes. 'Horeca, Stadjers en de gemeente moeten niet wegkijken', zegt PvdA'er Julian Bushoff daarover. Twee weken geleden stonden sommige kroegen vol met mensen en burgemeester Schuiling kondigde toen aan scherper te gaan letten op de drukte.
Julian Bushoff (PvdA): 'Gemeente moet niet wegkijken'
Julian Bushoff (PvdA): 'Gemeente moet niet wegkijken' © Marten Nauta/RTV Noord

'Vreemd dat er geen plan ligt'

'Ik vind het op zijn zachtst gezegd vreemd dat ze voor dit scenario geen plan hebben klaarliggen', zegt René Bolle (CDA). 'Het is namelijk niet bepaald ondenkbaar dat jongeren die maanden niet op stap konden, dat weer gaan doen zodra het kan en dat er dan drukte kan optreden.'
Bolle vindt dat ondernemers verantwoordelijk moeten blijven voor wat er binnen gebeurt, 'maar buiten zal de burgemeester of Veiligheidsregio toch echt maatregelen moeten treffen', vindt de CDA'er.

Tijdelijk sluitingstijden

'Het ging een tijd goed en dan zie je dat mensen wat makkelijker worden', constateert Gerben Brandsema (ChristenUnie). Hij hoopt dat de huidige toename van het aantal besmettingen tot nieuwe bewustwording leidt.
'Maar', realiseert ook Brandsema zich, 'hoe langer de avond duurt, hoe meer alcohol er in de man is. Dat helpt niet om je aan de richtlijnen te houden. Misschien kan het tijdelijk invoeren van sluitingstijden helpen als het in de nacht niet lijkt te lukken je aan de richtlijnen te houden.'
Gerben Brandsema (CU): 'Je ziet dat mensen wat makkelijker worden'
Gerben Brandsema (CU): 'Je ziet dat mensen wat makkelijker worden' © RTV Noord

Eenrichtingsverkeer

De Stadspartij zegt bij monde van fractievoorzitter Amrut Sijbolts graag publiekscampagnes voor de geldende maatregelen te zien. Ook andere partijen, zoals de VVD en Partij voor de Dieren, vinden dat bestaande maatregelen beter gehandhaafd moeten worden.
'Er is alle reden om alert te blijven en afstand te houden', zegt Sijbolts. 'We moeten er niet aan denken dat de horeca weer op slot moet. Waar nodig kan eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in straten waar dat mogelijk is.' Die maatregel kent Groningen nog niet, maar bijvoorbeeld in de Amsterdamse Kalverstraat geldt bij drukte wel eenrichtingsverkeer.

Bij drukte kroegen tijdelijk sluiten

VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs vindt het 'goed om te kijken naar eventuele aanvullende maatregelen. Er wordt op dit moment namelijk niet of nauwelijks gehandhaafd.'
Jacobs geeft wel aan de discussie lastig te vinden. 'Ik heb moeite met het dossier omdat ik alle kanten echt goed begrijp, en er niet één oplossing is die alle belangen vertegenwoordigt. Maar het is wel belangrijk om actie te ondernemen.'
Een kroeg die de regels overtreedt, mag wat Jacobs betreft diezelfde avond nog gesloten worden. 'Eventueel kan dat voor een aantal dagen, zodat ze hun beleid kunnen wijzigen. Op die manier zorg je dat de horeca die het goed doet, niet gestraft wordt en kunnen anderen zich aanpassen aan het nieuwe normaal.'
Stappende mensen die de coronaregels overtreden moeten wat Jacobs betreft worden aangesproken. 'Eventueel kunnen ze ook worden beboet. Vooral moet er bewustzijn en duidelijkheid komen voor zowel mensen die op stap zijn, als de horeca zelf.'
Ietje Jacobs (VVD): 'Goed om te kijken naar eventuele aanvullende maatregelen'
Ietje Jacobs (VVD): 'Goed om te kijken naar eventuele aanvullende maatregelen' © Ietje Jacobs

Twee maten

'Restaurants en grand cafés zijn stipt in het naleven van de afgesproken regels, maar in overvolle kroegen en cafés zie je dat er nauwelijks sprake is van dergelijke protocollen', constateert PVV'er Ton van Kesteren. Hij vindt dat er daarom 'met twee maten wordt gemeten.'

Crowd control

PvdA en D66 opperen gebruik te maken van crowd control. 'Zo kun je mensen alternatieve plekken aanwijzen waar het ook goed toeven is. Desnoods kun je mensen wegsturen van drukke plekken', zegt PvdA'er Bushoff.
Of sommige ideeën van de politici werkelijkheid worden, is nog even afwachten. Burgemeester Schuiling heeft aangegeven komende week met verdere maatregelen te komen om de drukte te beteugelen.