Diepenring wordt om door een ringetje te halen

GRONINGEN - Het gemeentebestuur van Groningen gaat de rotzooi in de diepenring van Groningen aanpakken.
Stukken kade zijn verpauperd, sommige schepen liggen er armetierig bij en in de Noorderhaven, die bedoeld is als passantenhaven, liggen veel woonschepen. De gemeente heeft een verbeterplan gemaakt.
Voorlopig is de diepenring nog niet om door een ringetje te halen. De woonschepen in de Noorderhaven zijn bijvoorbeeld jaren gedoogd. De gemeente zal de eigenaren een goed alternatief moeten bieden.