Niet alle streekbussen in provincie op aardgas

Niet alle streekbussen in provincie op aardgas
GRONINGEN - Het provinciebestuur voelt er niets voor om alle streekbussen in Groningen op aardgas te laten rijden. Dat zou namelijk te kostbaar worden.
Het streven van de provincie is om het openbaar vervoer milieuvriendelijker te maken. Daarom rijdt Arriva sinds kort in de stad Groningen met acht aardgasbussen.
De bussen gaan echter niet in de regio rijden, aldus gedeputeerde Henk Bleker. Niet alleen zijn de bussen duurder in aanschaf, ook zijn er maar weinig tankstations waar aardgas voorhanden is. En aan het bouwen van meer van deze vulstations hangt een aanzienlijk prijskaartje, aldus Bleker.
Bovendien is in de regio met de moderne dieselbus evenveel 'schone' winst te behalen. Dat de bussen wel in de stad rijden, heeft te maken met het feit dat de voertuigen minder fijnstof uitstoten. Dat fijnstof is met name in steden een probleem.
Komende zomer wordt het openbaar vervoer in Groningen en een deel van Drenthe aanbesteed. De nieuwe vervoerder zal dan, wat Bleker betreft, moeten voldoen aan duidelijke milieueisen.