Wethouder Paul de Rook: 'Zo scheef als nu was de subsidieverdeling nog nooit'

Veel Groningse festivals en gezelschappen komen er wat betreft de subsidie van het Fonds Podiumkunsten maar bekaaid vanaf. Sterker nog: de wat kleinere projecten zoals het Peter de Grote Festival, SoundsofMusic en de PeerGroup, krijgen helemaal niks.

'Heel jammer', zegt de Groningse wethouder met cultuur in zijn portefeuille Paul de Rook. 'Juist voor deze wat kleinere instellingen is Rijksondersteuning heel belangrijk.'

Slechts 2 procent voor het noorden

Slechts 10 procent van de in totaal toegekende subsidies komen buiten de Randstad terecht. En amper 2 procent daar weer van, gaat naar noordelijke projecten. Eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als vier jaar geleden.

De Rook: 'Waar het hier om gaat is verdeling van schaarste, dus een verdeling waar iedereen blij mee is zul je niet snel aantreffen. Maar zo scheef als nu, waarbij 90 procent in de Randstad terechtkomt en 10 procent daarbuiten, hebben we nog nooit eerder gezien.'

Te noordelijk? De kwalificatie te randstedelijk ben ik nog in geen enkel advies tegengekomen
Paul de Rook - Wethouder gemeente Groningen

De Rook wil niet te snel overgaan tot 'randstaddenken', maar hij moet toegeven dat je daar zo langzamerhand toch niet aan ontkomt.

Randstedelijke bril

'Als je met een randstedelijke bril kijkt naar kunst, krijg je toch een heel ander beeld dan wanneer je er hier middenin staat', zegt hij. 'Over de PeerGroup werd bijvoorbeeld gezegd dat het 'te noordelijk' zou zijn. Terwijl ik in geen enkel advies de kwalificatie 'te randstedelijk' ben tegengekomen. Terwijl ik dat gevoel juist wel vaak krijg als ík kunst zie.'

De Rook vindt dat moet worden ingezet op meer geld om dit te repareren, maar meent bovendien dat de kwaliteit van de advisering tegen het licht moet worden gehouden. 'Want je kan mij niet goed uitleggen dat er van de twaalf noordelijke aanvragen maar één wordt toegekend, terwijl de helft van de Amsterdamse aanvragen is toegekend. Dat kan bijna niet waar zijn.'

Extra moeilijk

Moet de gemeente dus maar weer bijspringen om deze instellingen, die het door corona al extra moeilijk hebben, de helpende hand toe te steken?

Deze verschillen rechttrekken is iets wat wij als gemeente natuurlijk al jarenlang gedaan hebben
Paul de Rook

De Rook: 'Deze verschillen rechttrekken is iets wat wij natuurlijk al jarenlang gedaan hebben. Maar gemeenten hebben het ook niet gemakkelijk, dus dat zal eerder een kwestie worden van 'waar kan het er nog af' in plaats van 'waar kan er nog wat bij'?'

Strijd niet gestreden

De strijd is echter nog niet gestreden, belooft De Rook: 'Er volgen nog begrotingsdiscussies en ook de Tweede Kamer gaat hier nog over praten. Daar moeten we voor de korte termijn op inzetten. Voor de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat we over vier jaar niet wéér het kind van de rekening worden.'

Lees ook:
- Festivals en artiesten verliezen subsidie; kritiek op werk Meindert Talma

Meer over dit onderwerp:
kunst_en_cultuur
Deel dit artikel:

Recent nieuws